XXI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Toruń 2022

XXI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Toruń 2022

03.03.2022

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Urzędem Miasta Torunia zaprasza dzieci i młodzież w wieku do 19 lat do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego.

Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu prac plastycznych, które będą artystyczną wypowiedzią uczestników na dowolny temat, ze szczególnym uwzględnieniem świata przyrody, a przede wszystkim hasła tegorocznej edycji konkursu jakim są SPOTKANIA. Spotkanie jest zetknięciem się z kimś lub czymś, zobaczeniem kogoś lub czegoś. Spotkania z bliskimi, znajomymi, spotkania z nowymi ludźmi, spotkania z naturą, architekturą, z różnymi wytworami ludzkiej działalności, spotkania w domu, na ulicy, w plenerze, spotkania w podróży…

Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat. Maksymalna wielkość prac to 100×70 cm. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, na przykład: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, collage, fotografia.

Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2022 r.

Ocena prac przez międzynarodowe jury: 29 czerwca -1 lipca 2022 r.
Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej: 20 października 2022 r.

Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszenia: http://galeriadziecka.com/xxi-miedzynarodowy-konkurs-tworczosci-plastycznej-dzieci-i-mlodziezy-torun-2022/Źródło: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń
tel.:56 622 75 34