XX lat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” – wydawnictwo pokonkursowe

XX lat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” – wydawnictwo pokonkursowe

13.06.2024

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu” jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy od 2005 roku. Ideę konkursu oraz jego formułę wymyśliły Daria Bręczewska-Kulesza i Agnieszka Wysocka pracujące wówczas w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego. Od początku celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o dziedzictwie regionalnym, poprzez rozbudzanie poczucia więzi z lokalną historią oraz zabytkami. Konkurs, z uwagi na jego ambitne cele w dziedzinie edukacji regionalnej, wymaga odpowiedniego poziomu percepcji i dojrzałości ze strony uczniów, którzy każdorazowo muszą wykazać się zdolnościami badawczymi. Dlatego adresowany jest do uczniów
szkół ponadpodstawowych. W ciągu dwudziestu lat w konkursie udział wzięły setki uczestników z kilkudziesięciu szkół województwa kujawsko-pomorskiego. W każdej edycji konkursu
przyznawano trzy nagrody główne oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach – za najlepszy tekst i za najlepsze fotografie. Warto dodać, że poza uczniami nagrodą rzeczową wyróżniana jest szkoła najbardziej aktywna w konkursie w danym roku. 

Z okazji dwudziestolecia konkursu postanowiliśmy oddać do rąk Czytelników zbiór najlepszych prac – prac laureatów. Dzięki czemu będą mogli Państwo zaznajomić się nie tylko
z treścią nagrodzonych prac, ale zyskać pewien ogląd na całokształt naszego konkursu i poprzeczkę stawianą uczniom przy okazji kolejnych jego edycji. Przy czym
prace opublikowane wcześniej na łamach „Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” we fragmentach w niniejszym wydawnictwie zostały opublikowane
tożsamo, zrezygnowaliśmy z umieszczania w niniejszym zbiorze bibliografii i przypisów zamieszczonych w pracach uczniów.

Prezentowane prace, choć niekiedy badawcze, nie mają charakteru stricte naukowego, nie są to wszak prace naukowców. Niemniej jest w nich pewien romantyczny
sentyment do opisywanych obiektów. Odnaleźć w nich można wiele młodzieńczej pasji i zapału, szczególnie tam, gdzie młody człowiek starał się kreślić projekty mające ocalić
dany zabytek, niekiedy umiejscawiając jego rolę w charakterze spirytus movens rozwoju swojej gminy. Niewątpliwie każda z tych prac jest świadectwem pełnej realizacji założeń
konkursu – zainteresowania młodzieży dziedzictwem i historią naszego regionu, które przypadają także im w udziale. Mamy nadzieję, że prezentowane wydawnictwo przypadnie
Państwu do gustu i że każdy z Państwa znajdzie w nim coś dla siebie.

Zapraszamy bezpłatnego do pobrania wydawnictwa (PDF)Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy