XVIII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

XVIII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

16.02.2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w wyjątkowym Konkursie z nagrodami. Hasło tegorocznej edycji: „Co uważasz za skarb architektury regionu kujawsko-pomorskiego” ma być impulsem do przygotowania pracy konkursowej dotyczącej skarbu architektury w szerokim rozumieniu tego słowa. Nie definiujemy pojęcia skarbu architektury. Dlatego uczestnik sam wybiera obiekt, który według jego oceny jest budynkiem, który można określić mianem skarbu architektury. Stąd uczestnik może opisać zamek, kamienicę, kościół, budynek szkolny, ratusz, dwór, pałac, ale także starą fabrykę, młyn, wiatrak czy elementy zabudowy wiejskiej. Praca konkursowa ma dotyczyć jednego wybranego zagadnienia, jednego tematu zainspirowanemu budynkiem. Proponujemy sięgnąć do najodleglejszych wspomnień członków rodziny np. dziadków, rodziców, aby z ich perspektywy przybliżyć historię danego obiektu. Inspiracją dla napisania pracy może być również zdjęcie z rodzinnego albumu. Zależy nam również, aby uczestnicy sięgnęli do literatury oraz źródeł historycznych (jeśli takowe istnieją).

Hasło: „Co uważasz za skarb architektury regionu kujawsko-pomorskiego” jest propozycją do ukazania materialnego dziedzictwa związanego z naszym regionem. Nierzadko wiekowe budynki rozsiane po miastach, miejscowościach i wsiach są źródłem  historii i anegdot przekazywanych przez byłych i obecnych mieszkańców tych osiedli. Każdy obiekt może kryć w sobie ciekawą historię, którą warto odkryć i opisać. Niemal w każdej miejscowości znajdują się budynki, które mogą pretendować do miana lokalnego „skarbu architektury”. Dlatego żaden z potencjalnych uczestników konkursu nie powinien mieć trudności ze znalezieniem tematu, którym chciałby się zająć.

Na Prace konkursowe czekamy do 29 kwietnia 2022 roku. Wystarczy je przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2022”. Praca musi składać się z: karty tytułowej, tekstu oraz fotografii. Wyniki konkursu ogłosimy 10 czerwca 2022 roku podczas finału w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy. Uwaga: Dla Laureatów przewidujemy nagrody finansowe i rzeczowe, a trzy najlepsze prace chcemy opublikować!

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, pobierz regulamin: Zabytki Naszego Regionu Regulamin 2022Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05