XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”.

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”.

19.05.2023

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”. Architektura OBIEKTÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ w XIX i XX wieku.

28-29 września 2023 roku

Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

IDEA KONFERENCJI

Architektura już w starożytnych cywilizacjach funkcjonowała jako narzędzie społecznego oddziaływania. Polityczni przywódcy chętnie wykorzystywali okazałość i formę swoich siedzib do budowania prestiżu władzy. Sięgali po różne środki formalnego wyrazu, dbając nie tylko o funkcjonalność, ale również o walory estetyczne realizacji architektonicznych. Siedziby państwowych przywódców i budynki administracyjne mogły cechować się monumentalizmem przytłaczającym swoim ogromem szarego obywatela, wywołując lęk i podziw, urzekać harmonią i prostotą form, bądź olśniewać przepychem. Istotnym elementem kształtowania wizerunku władzy
w oparciu o taką czy inną stylistykę architektoniczną był wybór konkretnego wzorca, który często urastał do rangi „stylu narodowego”. Proponując nowatorskie rozwiązania, zakorzeniano je jednocześnie w spuściźnie minionych epok. Poprzez nawiązania do historycznych form wskazywano na ciągłość pewnych idei związanych z władzą, szukano sposobu, aby podnieść prestiż urzędu, czy też po prostu chciano przydać nowym rozwiązaniom więcej wizualnej atrakcyjności.

W ramach organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy XI konferencji z cyklu „Architektura Miast” chcielibyśmy skupić się na obiektach powstających
z przeznaczeniem na siedziby władz państwowych i samorządowych (w tym m.in. ratusze, starostwa, sądy, dyrekcje kolei i inne urzędy). Ideą przewodnią konferencji jest zaprezentowanie architektury administracji państwowej i samorządowej w szerszym kontekście – wykorzystania historycznych stylistyk, budowaniu prestiżu władzy, dostosowywania się do potrzeb w zmieniającym się społeczeństwie oraz dbałości o walory estetyczne. Chcemy ukazać związki i zależności między formą i funkcją w architekturze XIX i XX wieku, zarówno w aspekcie politycznym, ideologicznym, jak i czysto użytkowym – uwzględniającym przemiany cywilizacyjne.

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest przybliżenie obiektów architektury użyteczności publicznej: siedzib władz państwowych i samorządowych, mając na uwadze różnorakie okoliczności ich powstawania. Chcielibyśmy przyjrzeć się czynnikom ideologicznym i finansowym – oddziaływującym na skalę i formę obiektów. Poddać analizie przemiany, jakie dokonywały się w obszarze stylistyki, kształtowania się bryły architektonicznej oraz układu funkcjonalnego wnętrz omawianych obiektów. Przy tej okazji można zwrócić uwagę na różnicę w formie i rozmiarze realizacji architektonicznych w zależności od zamożności i rangi miasta w strukturze organizacji administracji państwowej – co jest doskonale widoczne, gdy porównamy ratusze, które bywały budowane z wielkim rozmachem, z tymi które przyjmowały formę skromnych zabudowań.

Kolejnym tematem, który adresujemy do uczestników naszej konferencji są postacie i dokonania samych architektów i budowniczych zatrudnionych w wydziałach budowlanych administracji miejskiej lub państwowej, odpowiedzialnych za projektowanie obiektów użyteczności publicznej. W obszarze interesujących nas zagadnień pozostaje również działalność planistyczna i nadzorcza tychże wydziałów w rzeczonym zakresie z racji odpowiedzialności za inwestycje realizowane ze środków publicznych.

Konferencja stanowi jednocześnie okazję do postawienia szeregu pytań: jakimi względami kierowali się projektanci, nadając obiektom określoną formę? Dlaczego decydowano się na daną stylistykę? Jak aranżowano układy przestrzenne? Co decydowało o rozmachu inwestycji? W jakim stopniu posługiwano się planami wzorcowymi, a na ile je modernizowano i dostosowywano do zmieniających się okoliczności?

Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zagadnień dotychczas nieprezentowanych i najnowszych wyników badań związanych z zaproponowanym tematem. Przybliżone zagadnienia powinny dotyczyć przede wszystkim architektury z obszaru Polski, w tym tematów związanych z regionem kujawsko-pomorskim, ale również zjawisk
w architekturze europejskiej.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu zainicjowanego w 2008 roku pod tytułem „Architektura Miast”. Od 2016 roku tematyczne sesje naukowe odbywają się we wrześniu każdego roku i są okazją do zgłębiania zagadnień z zakresu architektury XIX i XX wieku ukierunkowanych tematem przewodnim. Dotychczas podejmowane były takie tematy jak m.in.: architektura sakralna, szpitalna, tereny zielone, architekci w miastach, architektoniczny wystrój wnętrz czy architektura poprzemysłowa.

Organizator

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Komitet naukowy:

prof. dr. hab. Remigiusz Grochal, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. dr hab. Jacek Woźny

Sekretarz naukowy:

dr Mateusz Soliński

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Informacje organizacyjne

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytki@kpck.pl do 16 lipca 2023 roku.
 • O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 4 sierpnia 2023 roku.
 • W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków).
 • Opłata konferencyjna, obejmująca koszt wydawnictwa pokonferencyjnego, dla prelegentów wynosi 200 zł. Faktura, z 30-dniowym terminem płatności, zostanie wystawiona po zakwalifikowaniu się uczestnika na konferencję.
 • Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.
 • Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.kpck.pl
  Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – facebook.com/pracownia dziedzictwa kulturowego kpck
 • Pytania prosimy kierować na adres email: zabytki@kpck.pl lub na numer telefonu:
  52 585 15 02. Osoba do kontaktu: dr Mateusz Soliński.

Karta Zgłoszenia Architektura Miast 2023

 

 Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy