Wystawa plansz, starodruków, grafik, fotografii  i pocztówek ze zbiorów Biblioteki UKW czynna w Salonie Hoffman

Wystawa plansz, starodruków, grafik, fotografii i pocztówek ze zbiorów Biblioteki UKW czynna w Salonie Hoffman

27.07.2021

Wystawa promująca projekt „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”, który realizowany jest od 2018 r. przez Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Bibliotekę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako koordynatora.

Plansze, które można oglądać w KPCK do połowy sierpnia 2021 dokumentują część zasobów, które zostały ucyfrowione przez pracownię digitalizacji Biblioteki UKW, a należą do nich m.in.:
• dokumenty należące do Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich oraz Archiwum Stanisława Kiałki,
• starodruki należące do zbiorów specjalnych Biblioteki UKW,
• grafiki Wojciecha Weissa,
• pocztówki z fotografiami przedwojennej Bydgoszczy,
• materiały poświęcone kolekcji Muzeum Oświaty w Bydgoszczy,
• tablica dotycząca Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wszystkie obiekty upubliczniono w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej i cechuje je wysoki poziom unikalności na świecie, co oznacza, że należą do rzadkości i nigdzie indziej nie zobaczycie takich dokumentów, zapraszamy serdecznie!Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05