„Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania…  Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”
Dziedzictwo

„Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”

Wydarzenie w ramach obchodu Roku Kopernika. Zobacz podstronę Kopernik 550
  • dzisiaj
    ⟶ DO 07.05
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Wystawa poświęcona jest największemu dziełu życia Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium. Z okazji 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma w Sali Królewskiej Ratusza Staromiejskiego zostaną zaprezentowane m.in. dwa pierwsze wydania De revolutionibus orbium coelestium. Libri VI (Norymberga 1543).

Ekspozycja, podejmując temat De revolutionibus orbium coelestium i jego późniejszej recepcji, powstała w oparciu o pięć chronologicznie i tematycznie powiązanych części, z których najważniejsza to pokaz dzieł autorskich Mikołaja Kopernika. Pozostałe części, które tworzą wystawę, to Dzieła przedkopernikańskie, stanowiące fundament badań Kopernika, oraz Dzieła pokopernikańskie, prezentujące recepcję jego odkrycia wśród późniejszych uczonych. Uwzględnione zostały także późniejsze i współczesne wydania De revolutionibus aż do XXI w. Wybór zabytków piśmiennictwa dopełnia bogaty przegląd ikonografii kopernikańskiej w  postaci grafik z okresu od XVI do XX w.

Wprowadzeniem i zaproszeniem do ekspozycji prezentowanej w Ratuszu Staromiejskim będzie wystawa planszowa zaprojektowana przez artystę grafika prof. Krzysztofa Białowicza, która artystycznie wizualizuje 14 egzemplarzy pierwszych wydań De revolutionibus (1543), jakie znajdują się obecnie w zbiorach 12 bibliotek naukowych w Polsce. Plansze prezentują  foliały w sposób niezwykle atrakcyjny dla widza, łącząc warstwę ilustracyjną z przygotowanymi przez bibliologów komentarzami i opisami stanowiącymi dopełnienie edukacyjnych walorów wystawy.

Ekspozycja przygotowana została przez cztery instytucje: Bibliotekę Uniwersytecką
w Toruniu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Toruniu.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wystawy. Jest to jedyna taka okazja, aby zobaczyć nie tylko pierwsze, ale również drugie i trzecie wydania De revolutionibus orbium coelestium w jednym miejscu.

_________________________________

Czas trwania wystawy: 22.02.2023 – 7.05.2023
Ratusz Staromiejski w Toruniu, Sala Królewska, hol przed Salą Królewską
Organizatorzy wystawy:
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna –Książnica Kopernikańska w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog: „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2023 r.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.: 56 660 56 12