XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów
Muzyka i taniec

XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów "Wszystko Gra" 2024

 • Wydarzenie archiwalne: 16.04.2024
Miejsce:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4Bydgoszcz, Dworcowa 82

"WSZYSTKO GRA" 2024

XIII WOJEWÓDZKI  KONKURS MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW
16 kwietnia, godz. 10:00

REGULAMIN

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: wszystkogra.mdk4@gmail.com 

 1. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego
  z wyłączeniem szkół muzycznych. 

 2. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie:

 • Kategoria I - keyboard - soliści,

 • Kategoria II - fortepian - soliści,

 • Kategoria III - pozostałe instrumenty

 • Kategoria IV - zespoły kameralne

 1. Jury po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń może dokonać dodatkowego podziału na
  kategorie wiekowe.

 2. Konkurs jest jednoetapowy: Zadaniem uczestnika jest wykonanie dwóch dowolnych utworów instrumentalnych. Całość prezentacji nie powinna przekroczyć 6 minut.

 1. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/BRNyscxrxL3c81qb8

 2. Przesłuchania finałowe odbędą się 16 kwietnia 2024 r. od godz. 10:00 w sali kameralnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy.

 3. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO w celu podpisania i przesłania skanu bądź zdcia podpisanego dokumentu. Dopiero po wykonaniu tej czynności będziemy mogli przyjąć zgłoszenie i potwierdzić udział w konkursie.

 4. Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia kwietnia 2024 r.

 5. Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy.

 6. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.

 7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe medale.

 8. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

 10. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

 11. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wszystkogra.mdk4@gmail.com

ZAPRASZAMY!Źródło: MDK Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy