Wystawa | Prace projektowe studentów kierunku Architektura I i II stopnia Politechniki Bydgoskiej
Sztuki wizualne

Wystawa | Prace projektowe studentów kierunku Architektura I i II stopnia Politechniki Bydgoskiej

  • Wydarzenie archiwalne: 31.05.2022
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Dwór ArtusaToruń, Rynek Staromiejski 6
Jak zauważa dr hab. Małgorzata Mizia architektura w swojej materialnej postaci wydaje się nie wzbudzać wątpliwości, jednakże jako sztuka użytkowa z pogranicza techniki, nauki  i artyzmu umyka wszelkim bezwzględnym zaszeregowaniom. (…) Stąd niezbędne są dla projektantów: umiejętność przekładu na indywidualny język wszystkich możliwych zakresów potrzeb, co de facto wchodzi w zakres prac architekta.

Wystawa zawiera koncepcje projektowe, szkice, rysunki, wizualizacje i makiety prezentujące obiekty wraz z ich kontekstem przestrzennym. Projekty obejmują zagadnienia m.in. kształtowania zabudowy wielorodzinnej, obiektów szkoły muzycznej, hotelu z przystanią rzeczną, biblioteki miejskiej centrum samotnego rodzica, kawiarni ze sklepem płyt winylowych oraz zespołu budynków opieki zdrowotnej, a także stacji kolejowej i strzelnicy myśliwskiej.

Lokalizacja przedstawionych prac dotyczy przestrzeni Torunia, Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. Młodzi adepci architektury, studiując swoje najbliższe otoczenie, pragną uczynić je atrakcyjniejszym, bardziej przyjaznym i efektywnym dla lokalnych społeczności.

Odwołując się do stwierdzenia prof. Tadeusza J. Chmielewskiego, że gra o przestrzeń miejską nie może być kierowana tylko niewidzialną ręką rynku, musi być czerpiącą z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, sztuką tworzenia środowiska dla potrzeb ogółu mieszkańców…, prace studenckie swoją tematyką mierzą się z tymi wymaganiami.

Dyplomy wykonano pod kierunkiem pracowników naukowych Katedry Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska:

dr inż. arch. Piotra Brzezińskiego
dr inż. arch. Aleksandra Furmanka
dr Igi Grześkow
dr inż. arch. Małgorzaty Kaus
dr inż. arch. Aliny Lipowicz-Budzyńskiej
dr inż. arch. Grzegorza Rzepeckiego

Współorganizatorką wydarzenia jest dr Iga Grześkow.

Wystawa czynna od 31 maja 2022 roku do 12 czerwca 2022 roku w Galerii Artus od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-19:00, a także w sobotę i niedzielę w godz. 12:00-19:00. Wstęp wolny.

Źródło: Dwór Artusa