Wystawa „Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku – motyw wędrówki w japońskiej kaligrafii”
Sztuki wizualne

Wystawa „Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku – motyw wędrówki w japońskiej kaligrafii”

  • Wydarzenie archiwalne: 26.11.2021
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Kamienica Pod GwiazdąToruń, Rynek Staromiejski 35
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą serdecznie zaprasza na wystawę „Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku – motyw wędrówki w japońskiej kaligrafii”, która czynna będzie od 26 listopada.

Japończycy uważają się za naród poetów, wrażliwych na piękno przyrody, zdolnych w trafnych słowach oddać jej subtelną urodę. Według tego poglądu język japoński jest bliski mowie natury, potrafi oddać szmer strumienia czy śpiew ptaków. W związku z tym, poezja we wszystkich epokach zajmowała niezwykle ważne miejsce w kulturze Japonii.  Wyraziste obrazy natury zostały utrwalone w licznych poetyckich strofach.

Jak mówi kuratorka wystawy Katarzyna Paczuska: „Wiersz jest szkicem wycinka świata, obrazujący jego aktualny stan w sposób najpełniejszy, gdyż oddaje barwę, muzykę, nawet zapach i całą otaczającą go atmosferę, działającą na uczucia poety i czytelnika. Podobnie jak w obrazach zen, gdzie natura oddana zostaje przez szkicowe zasugerowanie przedstawianego tematu, poezja opisuje ten świat w sposób najkrótszy i najbardziej wyczerpujący.”

Również dla współczesnych artystów twórczość japońskich poetów jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Najbardziej bezpośrednim wyrazem czerpania z dorobku poetyckiego jest współczesna kaligrafia japońska. Łączy ona w sobie piękno języka z pięknem jego zapisu. W swojej idei opiera się na graficznym wyrazie, co pozwala na przekroczenie użytkowego charakteru i przeniesienie go w wymiar artystyczny. Jest ona połączeniem malarstwa, poezji, grafiki oraz kaligrafii w zachodnim rozumieniu tego słowa. Jest kwintesencją japońskiej kultury.

Dzięki pracom japońskich mistrzów kaligrafii zrzeszonym w AIACC – Association for International Advancement of CalligraphyCulture, na wystawie w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą można zobaczyć współczesną interpretację motywów wędrówki i podróży.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12