Logo partnera
Dziedzictwo  /  Sztuki wizualne

Wystawa czasowa "Franciszek Wasielewski (1891 - 1985) chełmiński lekarz i działacz społeczny"

  • dzisiaj
    godz. 16:00
    ⟶ DO 30.04
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum Ziemi ChełmińskiejChełmno, Rynek 28 - Ratusz
Wystawa czasowa „Franciszek Wasielewski (1891 – 1985) chełmiński lekarz i działacz społeczny”

Franciszek Wasielewski urodził się 16.01.1891 r. w Polskim Brzoziu (powiat brodnicki) jako syn Józefa – rolnika i Marianny z domu Rogowskiej. Od 1898 roku kształcił się w miejscowej szkole ludowej, a w latach 1904 do 1909 w Progimnazjum w Nowym Mieście. Dalsze wykształcenie zdobywał w Gimnazjum Humanistycznym w Stendalu (pod Berlinem) do którego uczęszczał w latach 1909 – 1912. W październiku 1912 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie w Berlinie na Wydziale Medycyny. Dnia 2.04.1915 r. otrzymał powołanie do armii niemieckiej. Brał udział w bitwie pod Verdun i Sommą (luty – październik 1916), gdzie został ranny. Za udział w tych walkach został odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. W latach 1918 – 1920 kontynuował w Berlinie studia medyczne. W sierpniu 1920 r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Rozpoczął służbę w 16 Pułku Artylerii Polowej w Grudziądzu jako lekarz pułkowy. Następnie brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Od lutego do września 1921 r. służył kolejno w 65 Pułku Piechoty w Brodnicy, 63 Pułku Piechoty w Toruniu i 16 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej w Toruniu (Rudak) na stanowisku lekarza pułkowego. Z kolei we wrześniu 1921 r. rozpoczął służbę w Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty Nr 1, a następnie objął obowiązki lekarza kontraktowego w 66 Kaszubskim Pułku Piechoty w Chełmnie. W 1922 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim nostryfikował dyplom lekarza. Służbę w Wojsku Polskim zakończył w 1924 r. w stopniu kapitana.
Przez cały okres międzywojenny prowadził praktykę lekarską w Chełmnie. Pracował jako lekarz: domowy, Ubezpieczalni Społecznej, rejonowy lekarz DOKP oraz w Klasztorze Sióstr Miłosierdzia. Ponadto uczył higieny w miejscowym Gimnazjum Męskim.
W okresie międzywojennym aktywnie włączył się w życie społeczne Chełmna. Był m.in. wieloletnim członkiem i prezesem Towarzystwa Śpiewu „Harmonia”, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w latach 1926 – 1931 członkiem magistratu.
Dnia 24.08.1939 r. został ponownie powołany w szeregi Wojska Polskiego (803 szpital wojskowy w Toruniu). Po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie spędził cały okres II wojny. Przebywał w obozach jenieckich: w Murnau, w stalagu VII A w Moosburgu, Oflagu XII A w Hadamar, Oflagu II E w Neubrandenburgu i Oflagu VI B w Dössel, gdzie pełnił funkcje lekarza obozowego po stronie jeńców.
Po wyzwoleniu, od 10.05.1945 do maja 1946 r. pracował jako lekarz w brytyjskiej strefie okupowanych Niemiec, a następnie powrócił szczęśliwie do Chełmna.
Był jednym z prekursorów pediatrii w Chełmnie, a na początku lat 50. XX w. twórcą miejscowej „Przychodni dla Matki i Dziecka”. Po II wojnie pełnił w Chełmnie obowiązki lekarza domowego, powiatowego, leczył też w Przychodni Wydziału Zdrowia oraz kierował Państwowym Domem Małego Dziecka. Ponadto pracował jako lekarz szkolny w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2. Zawodowo był czynny do końca swych dni.
Zmarł bezdzietnie 5.06.1985 r. w Chełmnie i spoczął obok żony na miejscowym cmentarzu parafialnym. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.
Biografia dr Franciszka Wasielewskiego to wzorcowy przykład losów ogromnej rzeczy Polaków, którym przyszło żyć w trudnych latach odzyskiwania niepodległości. U schyłku życia dr Wasielewski podjął się spisania swoich wspomnień. Powstawały one etapami w latach 1979 – 1984. Opisuje w nich ciężką drogę w zdobyciu wykształcenia, perypetie w czasie I i II wojny światowej, oddanie Ojczyźnie, jak i pracę na rzecz innych. Można śmiało powiedzieć, że to gotowy materiał na scenariusz filmowy. W 2018 r. z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie udało się je opublikować. „Wspomnienia chełmińskiego lekarza (1891 – 1985)” są dostępne w sprzedaży w punkcie IT.

Źródło: Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Rynek 28
86-200 Chełmno
tel.: 56 686 16 41