Wodą połączeni – wystawa
Dziedzictwo

Wodą połączeni – wystawa

  • Wydarzenie archiwalne: 01.03.2023
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum Ziemi KrajeńskiejNakło, ul. Pocztowa 14
Wyrażenie „Wodą połączeni” możemy interpretować dosłownie, jako odniesienie do kanału łączącego ze sobą dorzecza Wisły i Odry, jak i ogólnie rzek, które często łączą ze sobą miasta, całe regiony a nawet państwa. Można też spojrzeć na to bardziej umownie, woda stanowi jeden z budulców życia na ziemi, jest w ciągłym obiegu, a zatem łączy nas wszystkich na jeszcze szerszej płaszczyźnie. Przygotowując tę wystawę postanowiliśmy zaprezentować kilka niezwykle interesujących tematów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z budowy Kanału Bydgoskiego. Po pierwsze chcemy pokazać jak ważna dla całego regionu była jego budowa. Kanał Bydgoski łącząc dorzecza Wisły i Odry, stał się częścią międzynarodowego szlaku żeglugi śródlądowej łączącego Europę Środkową z Zachodnią. Poprzez transport drogą rzeczną różnych towarów przyczynił się do rozwoju gospodarczego wielu miast Krajny, Kujaw oraz innych regionów na szlaku wodnym. Kolejnym interesującym aspektem wynikającym bezpośrednio z budowy przekopu jest przekształcenie krajobrazu doliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w tym uregulowanie koryt rzek, transformacja dotychczasowych nieużytków pod pastwiska i pola uprawne. Dziś trudno nam sobie wyobrazić, że te tereny wyglądały kiedyś zupełnie inaczej. W porównaniu do dzisiejszej skanalizowanej Noteci, przeszło 250 lat wcześniej rzeka ta na całej swojej długości tworzyła liczne zakola, co chwila zmieniając swój kształt oraz odmieniając krajobraz. Zresztą nie bez powodu Niemcy żartobliwie określali Noteć „Polskim Nilem”, a ulicę Wodną w Nakle nazwali Amazonienstrasse, czyli ulicą Amazońską, nawiązując w ten sposób do regionu Amazonii i największego dorzecza na świecie. Budowa Kanału Bydgoskiego wpłynęła również na życie codzienne mieszkańców okolicznych miast i wsi. Najlepiej widać to na przykładzie Bydgoszczy, gdzie planty położone nad tzw. Starym Kanałem Bydgoskim stały się miejscem spacerów, spotkań, odpoczynku i zabaw. Natomiast w Nakle niedaleko połączenia kanału Bydgoskiego z Notecią powstało kąpielisko, potocznie zwane Łazienkami. Praktycznie w każdym mieście nad omawianą trasą wodną dużym zainteresowaniem cieszyły się kluby wioślarskie oraz inne sporty wodne. Równie ciekawym tematem, jest przyroda terenów nadrzecznych, którą zaprezentujemy na przykładzie flory i fauny kanału Bydgoskiego. Należy pamiętać że Noteć, Brda czy też Wisła były źródłem pożywienia. Od wieków zapewniały połowy ryb słodkowodnych oraz skorupiaków. Dlatego na wystawie nie zabraknie sprzętów związanych z tematem rybołówstwa.

Autor tekstu Krzysztof K. Przygoda

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

ul. Pocztowa 14
89-100 89-100 Nakło nad Notecią
tel.: 52 386 08 64

Powiązane wydarzenia