WAKACJE 2023 Z MUZEUM
Wstęp wolny  /  Dla dzieci  /  Edukacja  /  Inne

WAKACJE 2023 Z MUZEUM

  • Wydarzenie archiwalne: 11.07.2023
Miejsce:
MuzeumBrodnica, Św. Jakuba 1
Muzeum w Brodnicy zaprasza do udziału w bezpłatnych, wakacyjnych zajęciach edukacyjnych! Kogo? Dzieci z brodnickich szkół, w wieku od 8 do 13 lat. Gdzie? W piwnicach zamkowych oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej. Kiedy? Od 11 lipca do 21 lipca (we wtorki, środy, czwartki i piątki), w godzinach od 11:00 do 15:00.
W ramach zajęć realizowany będzie program wychowawczo – profilaktyczny “Wakacje z duchami (i nie tylko…) ”, którego celem jest: – integracja grupy, – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, – przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa, – wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy, – przygotowanie dzieci do pokonywania własnych słabości, – rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych, – zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, – przekonanie uczestników zajęć o życiu w zgodzie z przyrodą, znajomością lokalnej historii, – podkreślenie konieczności dbania o swoje zdrowie, poprzez unikanie zagrożeń związanych z używkami; – wzbudzenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń oraz lokalnego patriotyzmu przez poznawanie miejscowej historii, legend i tradycji; – ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych (przed zajęciami dzieci odkładają telefony w widoczne miejsce i poza wyjątkowymi sytuacjami nie korzystają z nich w czasie trwania zajęć)
U W A G A! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISY OD 27 CZERWCA, OD GODZ. 10.00, WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE, POD NR. 56 498 47 87 Nie rezerwujemy miejsc, nie przyjmujemy zgłoszeń wcześniej! Jedna osoba może zapisać maksymalnie 2 uczestników.
Przez termin „profilaktyka” rozumieć należy odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi danego zjawiska, w konkretnej społeczności. Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dorastającego pokolenia. Okres adolescencji, to pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, to czas intensywnych zmian biologicznych, psychicznych i emocjonalnych, to również okres podejmowania wielu ryzykownych zachowań. Program wakacyjnych zajęć w naszym muzeum ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie przez dzieci i młodzież z wymogami współczesnego świata.
PROGRAM “WAKACJE Z DUCHAMI (I NIE TYLKO…)”
11 LIPCA (WTOREK): – omówienie programu i zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem zasad dotyczących bezpieczeństwa; – „Poznajemy siebie” – zabawy „na dobry początek”; – “Letnie kapelusze”- wykonujemy kolorowe nakrycia głowy – “Szach mat!” – wprowadzenie w świat szachów: poznajemy podstawowe zasady gry, figury i elementy taktyczne.
12 LIPCA (ŚRODA): – zabawy na dobry klimat w grupie; – “Mały archeolog” – zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej: przybliżenie pracy archeologa; Jak wyglądało życie w epoce kamienia?- zwiedzanie wystawy “Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10. tysięcy lat”; – “Mali ratownicy”- nauka udzielania pierwszej pomocy; – „Bezpieczne wakacje” – jak zadbać o bezpieczeństwo własne i rówieśników, na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni latem: w lesie, nad jeziorem, na placu zabaw oraz jak ich unikać.
 13 LIPCA (CZWARTEK): – zabawy na dobry klimat w grupie; – Przyroda Pojezierza Brodnickiego – zajęcia teoretyczno-praktyczne w Centrum Edukacji Ekologicznej; – wyjście do Parku Jana Pawła II – „Wygrywam zdrowie!” – zajęcia w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, mające na celu uświadomienie szkód i zagrożeń wynikających z picia alkoholu oraz promocję zdrowego stylu życia.
 14 LIPCA (PIĄTEK): – gry i zabawy ruchowe; – “Średniowieczna kuchnia”- co jadali nasi przodkowie, w jaki sposób zdobywali pożywienie, jak przygotowywali posiłki? – porozmawiamy o żywności w średniowieczu i zwiedzimy wystawy w piwnicach zamkowych; – warsztaty ze Stowarzyszeniem Sagitta (pieczenie podpłomyków, strzelanie z łuku).
 18 LIPCA (WTOREK): – gry i zabawy na dobry klimat w grupie; – wyjście do Bramy Chełmińskiej i zwiedzanie wystawy fotografii dzikiej przyrody; – “Mój dom, moje podwórko, moje miasto”- wykonujemy makiety z pudełek
 19 LIPCA (ŚRODA): – zabawy ruchowe; – “Być jak Van Gogh” – zajęcia na temat malarstwa: zapoznanie uczestników z podstawowymi stylami w malarstwie, omówienie postaci najważniejszych malarzy na przestrzeni wieków; -“Mój pejzaż”- miniplener malarski; – profilaktyka zdrowego i bezpiecznego życia bez używek – zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem materiałów kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Przedstawienie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w ramach kampanii „Stop uzależnieniom behawioralnym”
 20 LIPCA (CZWARTEK): – wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – zwiedzanie skansenu i warsztaty “Dziecko w rodzinie wiejskiej na początku XX wieku”;
 21 LIPCA (PIĄTEK): – gry i zabawy ruchowe; – “Zakamarki krzyżackiej wieży…” – zabawa w poszukiwanie cukierków na wieży zamkowej; – ognisko/ biesiada rycerska; – podsumowanie zajęć.
Prowadzący: Agnieszka Markowska, Marek Bartkowski, Filip Marciniak, Rafał Grosh
Zajęcia dofinansowane z Gminy Miasta Brodnica z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.


Źródło: Muzeum w Brodnicy

Muzeum w Brodnicy

ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica
tel.: 56 495 05 70