Pełno ich nigdzie: „Trzeba było ratować przyjaciół. Ludzi trzeba było ratować” – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata z dawnego woj. pomorskiego – wykład dr Kingi Czechowskiej
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Pełno ich nigdzie: „Trzeba było ratować przyjaciół. Ludzi trzeba było ratować” – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata z dawnego woj. pomorskiego – wykład dr Kingi Czechowskiej

  • Wydarzenie archiwalne: 14.09.2022
Miejsce:
Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przyznawany jest przez izraelski Instytut Jad Waszem osobom, które bezinteresownie udzielały pomocy Żydom w czasie Zagłady. Ze względu na niewielki odsetek ludności żydowskiej przed wybuchem wojny (zaledwie 2,3 proc.), tereny dawnego województwa pomorskiego znajdują się na peryferiach badań nad Zagładą, a co za tym idzie – nad zjawiskiem pomocy i ratowania Żydów. Podczas wykładu przedstawiony zostanie zarys przebiegu Holokaustu na tym obszarze, a także okoliczności, w których dochodziło do udzielania pomocy; historie pomagających i tych, którym pomocy udzielano. Uczestnicy poznają historie osób, które pomagały prześladowanym Żydom w pierwszych okupacyjnych miesiącach, by następnie ratować ich po przymusowych przesiedleniach do innych miast. Usłyszą również o tych, którzy pomagali dawnym żydowskim sąsiadom, szukającym ratunku w rodzinnych miejscowościach w kolejnych latach wojny. Mowa będzie również o Polakach pomagających żydowskich więźniom z marszów śmierci z obozu Stutthof
i jego podobozów w styczniu 1945 r.

Kinga Czechowska – historyczka, pracowniczka Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN
w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, na którym w 2021 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Uczestniczka polskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także seminarium doktorskiego w Muzeum POLIN w ramach programu GEOP poświęconego historii i kulturze Żydów polskich. Stypendystka m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Polonia Aid Foundation Trust. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii dyplomacji, historii polskich Żydów oraz historii Polski w XX w. Niebawem ukaże się jej pierwsza książka: Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932–1939.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12