The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu – wykład i spotkanie
Wstęp wolny  /  Edukacja  /  Sztuki wizualne

The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu – wykład i spotkanie

  • Wydarzenie archiwalne: 21.03.2023
Miejsce:
Galeria Sztuki WozowniaToruń, ul. Ducha Św. 6
The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu – wykład i spotkanie wokół książki Filipa Pręgowskiego

21.03 (wtorek), godz. 18.00

wstęp wolny

Spotkanie poświęcone jest jednemu z najciekawszych zjawisk w sztuce amerykańskiej lat 70. i 80. XX wieku, czyli fenomenowi nazwanemu całkiem niedawno mianem The Pictures Generation. Jest to pokolenie artystów, którzy wchodzili na amerykańską scenę artystyczną w czasie wielu przewartościowań, narodzin różnych definicji postmodernizmu, ścierania się skrajnie różnych wizji sztuki, kształtowania jej instytucjonalnych uwarunkowań i bumu ekonomicznego na rynku sztuki. Do najbardziej znanych przedstawicieli nurtu należą tacy artyści jak Cindy Sherman, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Robert Longo, David Salle, Jack Goldstein. Wybrane przykłady sztuki The Pictures Generation oraz wypracowane przez artystów praktyki i strategie (jak na przykład posługiwanie się obrazami zawłaszczonymi z różnych obszarów kultury) prezentowane są w odniesieniu do toczących się w latach 70. i 80. dyskusji i polemik amerykańskich krytyków.

Książka Filipa Pręgowskiego „The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu” została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

Filip Pręgowski − teoretyk i krytyk sztuki, artysta malarz, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Naukowo zajmuje się teorią sztuki współczesnej, analizą dyskursu artystycznego i historią krytyki artystycznej. Autor książek i publikacji naukowych dotyczących relacji sztuki i dyskursu artystycznego.

Źródło: Galeria Sztuki Wozownia

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Rabiańska 20
87-100 Toruń
tel.: 56 622 63 39

Powiązane wydarzenia

25
marca (sobota)
⟶ DO 07.05

Przewrót / wystawa zbiorowa

26
marca (niedziela), godz. 12:00

Oprowadzanie po aktualnych wystawach