„Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”

„Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”

  • Wydarzenie archiwalne
Miejsce:
Pałac LubostrońLubostroń
W instytucji kultury Pałac Lubostroń realizowany jest projekt pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”.

Całkowita wartość projektu wynosi         738.485,25 zł.
na wydatki kwalifikowane  tj. bez vat      601.838,74 zł.

Zadanie finansowane będzie:
75% ze środków EFRR                                               451.379,05 zł.
25% ze środków Woj. Kujawsko- Pomorskiego    150.459,69 zł.

W ramach projektu wykonane zostaną ocieplenia dachów i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego, wymiana instalacji oraz starych grzejników.
Wykonana inwestycja przyczyni się do poprawy zachowania zabytku oraz osiągnięcia efektywności energetycznej budynku.Źródło: Pałac Lubostroń

Pałac Lubostroń

Lubostroń
89-210 Łabiszyn
tel.:52 384 46 23