Sztuka złotnicza w XVII-wiecznym Toruniu
Dziedzictwo  /  Sztuki wizualne

Sztuka złotnicza w XVII-wiecznym Toruniu

  • Wydarzenie archiwalne: 13.11.2021
Miejsce:
Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Fot.  Assmann Weimmer, Komplet ołtarzowy - krzyż ołtarzowy wraz z parą lichtarzy

 

13 listopada (sobota) o godz. 12.00 Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na spotkanie z wybitnym specjalistą z zakresu rzemiosła artystycznego prof. Michałem F. Woźniakiem poświęcone toruńskiej sztuce złotniczej. Odbędzie się ono przy wystawie. „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793)”, zorganizowanej z okazji 160. rocznicy powstania toruńskiego Muzeum Okręgowego.

Złotnictwo stanowiło jedną z najważniejszych dziedzin wytwórczości rzemieślniczej i artystycznej Torunia w przeciągu kilku wieków; w stuleciu XVII osiągnęło niebywały rozkwit. Tutejsi złotnicy pracowali nie tylko dla miejscowych odbiorców, ale obsługiwali duży obszar Prus Królewskich, Kujaw i Mazowsza; wykonywali zamówienia płynące ze strony Kościoła katolickiego, parafii ewangelickich, dworów magnackich i szlacheckich, ale także środowisk mieszczańskich. Ich dzieła charakteryzuje wysoka jakość artystyczna i duża biegłość techniczna. Wprawdzie większość zachowanych dzieł stanowią przedmioty liturgiczne, jednak ważne miejsce na muzealnej wystawie zajmują również naczynia świeckie o charakterze reprezentacyjnym. Na przykładzie eksponowanych zabytków omawiana będzie różnorodność typów naczyń i sprzętów, realizowanych w toruńskich warsztatach złotniczych, wielość rozwiązań formalnych, bogactwo elementów dekoracyjnych, a także znaczenie zastosowanych motywów oraz wprowadzone i możliwe do odczytania treści ikonograficzne czy też zmiany stylistyczne i rozwój sztuki złotniczej od początku XVII do końca 1 ćwierci XVIII wieku.

Cytując prof. Woźniaka – „Złotnicy toruńscy jako pierwsi w Rzeczypospolitej zaczęli konsekwentnie sygnować swoje wyroby, co umożliwia konkretyzacje odnośnie do autorstwa i czasu powstania. Toruńskie wyroby posiadają też swoją specyfikę, pozwalającą je odróżniać od dzieł pochodzących
z innych ośrodków złotniczych. Trudno wręcz mówić o odrębności i znaczeniu Torunia w czasach nowożytnych bez uwzględniania sztuki toruńskich złotników; trudno mówić o polskim złotnictwie bez szerokiego uwzględnienia dzieł powstałych w dawnym Toruniu.”

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby interesujące się historią Torunia i ceniące dorobek artystyczny naszych przodków! Odkryjmy wspólnie niezwykle bogatą historię Torunia.

Udział w ramach biletu wstępu na ekspozycję.

Wystawę i działania jej towarzyszące dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.

 

Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – to uznany w kraju i za granicą historyk sztuki specjalizujący się w złotnictwie, w szczególności obszaru Prus Królewskich i Książęcych. To również muzealnik
i muzeolog z wieloletnim doświadczeniem kierujący m.in. Muzeum Okręgowym w Toruniu (w latach 1990-2000) i Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (w latach 2007-2019) oraz członek wielu rad i komisji muzealnych. To w końcu także wykładowca na Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, prowadzący zajęcia z zakresu historii i zabytkoznawstwa rzemiosł artystycznych, złotnictwa i muzealnictwa.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12