„Sztuka w dobie reformacji. Czy godzi się czynić obrazy  i czy mogą one prowadzić do zbawienia?”  – wykład dr. hab. Michała Woźniaka, prof. UMK
Dziedzictwo

„Sztuka w dobie reformacji. Czy godzi się czynić obrazy i czy mogą one prowadzić do zbawienia?” – wykład dr. hab. Michała Woźniaka, prof. UMK

  • Wydarzenie archiwalne: 15.10.2022
Miejsce:
Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Czy dawniej artysta mógł tworzyć wizerunki sakralne? Czy godziło się prezentować takie obrazy we wnętrzu kościelnym? Problematykę sztuki w kontekście religijnym przedstawi 15 października o godz. 12.00 w Ratuszu Staromiejskim dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK. Wykład towarzyszyć będzie wystawie „Cranach – arcymistrz renesansu”.

Prelekcja dotyczyć będzie problemu obrazowania – jednego z kluczowych zagadnień wieku Reformacji i jednej z najważniejszych kontrowersji zarówno pomiędzy katolikami a ewangelikami, ale także wewnątrz obozu protestanckiego. Zagadnienie prawomocności obrazowania nie było zresztą nowe, mając choćby na uwadze ikonoklazm bizantyński. Lucas Cranach st. był jednym z twórców, którzy wyrastali jeszcze z tradycji późnośredniowiecznej, by stać się jednym z szermierzy sztuki w służbie Reformacji. Jednak akceptacja obrazowania nie była wcale oczywista. Kwestionowano zasadność wizerunków nie tylko wobec nakazów i zakazów biblijnych, ale także wobec założeń teologii luterańskiej i reformowanej. W rezultacie w obrębie denominacji luterańskiej sformułowano pozytywny stosunek do sztuki, aczkolwiek z określonymi zastrzeżeniami. Znacznie bardziej ostrożni, jeśli nie wrogo nastawieni, byli przedstawiciele radykalnych i skrajnych odłamów protestantyzmu. XVI-wieczny spór o obrazy jest jednym z najważniejszych zagadnień nie tylko wewnątrz kościelnych i dotyczących zagadnień religijnych, ale także jednym z kluczowych problemów sztuki obrazowej. Inaczej mówiąc: czy artysta może tworzyć wizerunki sakralne i czy godzi się prezentować takie obrazy we wnętrzu kościelnym? Czy w ogóle dopuszczalna jest sztuka obrazowa w kontekście religijnym?

Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – to uznany w kraju i za granicą historyk sztuki specjalizujący się w złotnictwie, w szczególności obszaru Prus Królewskich i Książęcych, ale także sztuki nowożytnej, zwłaszcza sakralnej. Ponadto muzealnik i muzeolog z wieloletnim doświadczeniem kierujący m.in. Muzeum Okręgowym w Toruniu (w latach 1990–2000) i Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (w latach 2007–2019) oraz członek wielu rad i komisji muzealnych. Jest wykładowcą na Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii i zabytkoznawstwa rzemiosł artystycznych, złotnictwa i muzealnictwa oraz z zakresu nauk pomocniczych historii sztuki.

Wydarzenie odbywa się w ramach jesiennych wykładów towarzyszących wystawie „Cranach – arcymistrz renesansu”. Udział w spotkaniu, połączonym z kameralnym zwiedzaniem arcydzieł, w cenie biletu wstępu do muzeum.

____________________

Wystawa czynna: 30 września–30 grudnia 2022 r.  ç Kurator wystawy: Anna Kroplewska-Gajewska

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.: 56 660 56 12