Logo partnera

Szkolenie: Jak podejmować decyzje w warunkach wysokiej niepewności?

 • Wydarzenie archiwalne
Miejsce:
Centrum Nauki i Kultury Młyny RotheraBydgoszcz, ul. Mennica 10

Poznaj narzędzia pomagające oswoić warunki wysokiej niepewności i popraw swoją zdolność działania i podejmowania decyzji.

Doświadczamy niepewności w wielu obszarach życia i pracy. Nie wiemy, jakie konsekwencje mogą przynieść podjęte przez nas decyzje. Opieranie się na regułach prawdopodobieństwa i szacowanie ryzyka wystąpienia jakiegoś zdarzenia może się nie sprawdzić w dzisiejszych niepewnych i chwiejnych czasach. Ostatnie lata były kumulacją zdarzeń rzadkich i trudnych; nauczyliśmy się, że nie możemy mieć pewności, co wydarzy się jutro.

Jak zatem możemy radzić sobie z nawigowaniem w złożonym świecie, działać twórczo, skutecznie, i mimo trudnych warunków realizować swoje plany? Na to i wiele innych pytań wspólnie poszukamy odpowiedzi w ramach szkolenia, na którym poznamy zaawansowane praktyki podejmowania decyzji.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli: 

 • prowadzisz projekty (nie tylko IT), w których stajesz przed decyzjami, których konsekwencji nie da się precyzyjnie przewidzieć, 
 • pracujesz w zmiennym środowisku pracy i zdarzało Ci się pomyśleć (lub powiedzieć): „Przestaję ogarniać, co się tutaj dzieje!”, 
 • prowadzisz zespół i zależy Ci na dobrej komunikacji we współpracy i jednocześnie wysokiej skuteczności, 
 • projektujesz systemy IT, usługi lub produkty cyfrowe, a zmienność rynku uniemożliwia zaplanowanie długofalowej strategii działania, która zadziała, 
 • chcesz poszerzyć swoją perspektywę widzenia i sprawczość, dzięki umiejętności nawigowania w złożoności naszego wyjątkowego świata i dostrzegania nieoczywistych połączeń i zależności. 

Cele szkolenia:

 • jak identyfikować i definiować złożone problemy w warunkach wysokiej niepewności 
 • dlaczego w warunkach niepewności tradycyjne narzędzia podejmowania decyzji nie działają i często zwodzą nas na manowce 
 • dlaczego złożone cele łatwiej jest osiągać nie wprost 
 •  jak korzystać z frameworku Cynefin Dave’a Snowdena 
 •  z jakich narzędzi myślenia i działania korzystać, aby podejmować skuteczne decyzje, gdy wiemy bardzo niewiele 
 •  czym są „safe to fail experiments”, jak je projektować i wdrażać, czym różnią się od popularnych ostatnio eksperymentów biznesowych 
 •  kiedy korzystać z metod zwinnych (np. Agile), a kiedy można oprzeć się na dobrych praktykach i procedurach 
 •  kiedy do projektu warto zaprosić specjalistów, a kiedy ich ekspertyza nie będzie wystarczająca do rozwiązania problemu 
 •  jak konstruktywnie wykorzystywać ograniczenia, aby budować innowacyjne i skuteczne rozwiązania

Plan szkolenia 

 • 9:00 – 11:00Wprowadzenie do zagadnienia złożoności i warunków wysokiej niepewności 
 • 11:00 – 11:15Przerwa kawowa 
 • 11:15 – 13:00 – Omówienie frameworku Cynefin oraz „safe to fail experiments” 
 • 13:00 – 13:30 – Przerwa lunchowa 
 • 13:30 – 16:00 – Praktyczne planowanie „safe-to-fail experiments” 
 • 16:00 – 17:00 – Omówienie wyników pracy i podsumowanie szkolenia 


Prowadzący: Paweł „Nowy” Nowak | NOWY / WUD Silesia
Projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia. Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.Źródło: Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera