Surrexit Vere – I Ogólnopolski Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej
Muzyka i taniec

Surrexit Vere – I Ogólnopolski Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej

  • Wydarzenie archiwalne: 29.04.2022
Miejsce:
Katedra Rzymskokatolicka Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii PannyWłocławek, Plac Kopernika 7
I Ogólnopolski Konkurs Organowy Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere we Włocławku, którego organizatorem jest Katedra Muzyki Kościelnej przy Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Kuria Diecezjalna we Włocławku to w zasadzie dwa konkursy muzyki religijnej skupiające nas na najważniejszym okresie liturgicznym kościoła chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszy z nich to Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego – wyjątkowy w skali kraju, bowiem odnosi się jednocześnie do warsztatu i artyzmu w pracy organisty liturgicznego . Drugi zaś to Konkurs Muzyki Chóralnej skupiający uwagę na chóralnej muzyce religijnej okresu Wielkanocy.

 

Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego odbędzie się z zakresu akompaniamentu liturgicznego i elementów improwizacji. Zmagania w dwóch kategoriach oceniać będzie Jury złożone z uznanych profesorów, znakomitych muzyków kościelnych i improwizatorów: prof. Bogusław Grabowski (Gdańsk), dr hab. Michał Markuszewski (Warszawa) oraz dr hab. Tomasz Orlow (Katowice). Do udziału zapraszamy słuchaczy i absolwentów diecezjalnych instytucji kształcących organistów, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów uczelni wyższych. Dla laureatów każdej z kategorii ufundowane zostaną nagrody pieniężne.

 

Konkurs Muzyki Chóralnej przeznaczony jest dla amatorskich chórów parafialnych, senioralnych, jednorodnych, mieszanych i akademickich. Program konkursowy obejmują wyłącznie kompozycje sakralne. Rywalizację zespołów oceni Jury, w którym zasiadać będą wybitni dyrygenci chóralni: prof. dr hab. Janusz Stanecki (Bydgoszcz), prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Szczecin) oraz prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik (Kraków). Na laureatów Grand Prix i Nagród Specjalnych czekają nagrody pieniężne.


Źródło: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – Gmach Główny

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
tel.: +52 321 05 82