Logo partnera
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo  /  Edukacja  /  Sztuki wizualne

SEMINARIUM NAUKOWE pt. "KRÓLEWSKIE MIASTO trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454 - 1793"

  • Wydarzenie archiwalne: 24.11.2021
Miejsce:
Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Naukowy wymiar jubileuszu Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

24 listopada (środa) o godz. 14.00 Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią Torunia i ceniące dorobek artystyczny naszych przodków do udziału seminarium naukowym, zorganizowanym z okazji jubileuszu 160-lecia istnienia Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Do udziału w seminarium pt. „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793)”, które towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem, będącej elementem kulminacyjnym obchodów 160. rocznicy powstania toruńskiego Muzeum Okręgowego, zaproszono wybitnych historyków i historyków sztuki, reprezentujących toruńskie środowisko naukowe. Wśród prelegentów zobaczymy m.in. prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego – dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego; dr. hab. Jacka Tylickiego,  profesora UMK w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Wydziału Sztuk Pięknych UMK i przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce; oraz dr. hab. Piotra Bireckiego, profesora UMK kierownika Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Dodatkowo listę referentów uzupełnią dwie prelegentki reprezentujące Muzeum Okręgowe w Toruniu: dyrektor instytucji – Aleksandra Mierzejewska oraz kierownik Działu Historii i Dziejów Miasta Torunia – dr Iwona Markowska.

 

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO przedstawia się następująco:

14.00 – Aleksandra MierzejewskaDyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Otwarcie seminarium i powitanie uczestników

 

14.10 – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Społeczeństwo Torunia XVI-XVIII w.

 

14.40 – dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

Sztuka jako istotny element kształtowania się wczesnonowożytnego Torunia

 

15.10 – dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

Historia malarstwa w nowożytnym Toruniu

 

15.40 – Aleksandra Mierzejewska / dr Iwona Markowska

Dzieje Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu (Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego). Odkryjmy wspólnie niezwykle bogatą historię Torunia.

Wystawę „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793)”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.

  

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12