Rola dietetyka w zespole terapeutycznym - ONLINE
Edukacja

Rola dietetyka w zespole terapeutycznym - ONLINE

 • Wydarzenie archiwalne: 23.09.2023
Miejsce:
Centrum Szkoleń Dietetyki KlinicznejGrudziądz
Szkolenie obejmuje zakres działań dietetyka w szpitalnym zespole terapeutyczny, udział w planowaniu żywienia do i pozajelitowego u osób dorosłych. W sposób praktyczny przygotuje do leczenia żywieniowego pacjentów żywionych przez sztuczny dostęp również w warunkach domowych. Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione wymagania NFZ do rozliczenia żywienia.

Plan szkolenia:
 1. Zapoznanie z podstawowymi definicjami: zespół terapeutycznymi jego skład, leczenie żywieniowe, żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe.
 2. Różne struktury szpitalnych zespołów terapeutycznych, omówienie organizacji pracy w różnych ośrodkach.
 3. Rola dietetyka na samym początku:
  • Ocena stanu odżywienia pacjenta przyjętego do szpitala.
  • Narzędzia do ww oceny, podstawowe skale.
  • Niedożywienie – rodzaje, rozpoznawanie.
  • Niedożywienie szpitalne – jak mu zapobiec.
  • Wyniki badań laboratoryjnych – jakie są wymagane do oceny stanu odżywienia, monitorowania leczenia żywieniowe, co w sytuacji ich braku.
 4. Leczenie żywieniowe doustne:
  • Sposoby modyfikacji diety szpitalnej.
  • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – rodzaje, zastosowanie.
  • Przykładowe przepisy z zastosowaniem ONSów.
  • Zagęszczacze pokarmów – zastosowanie w określonych sytuacjach klinicznych.
 5. Leczenie żywieniowe przez sztuczny dostęp:
  • Żywienie przez: zgłębnik, PEGa, gastrostomię odżywczą, jejunostomię.
  • Wskazania i przeciwwskazania do żywienia przez sztuczny dostęp.
  • Rodzaje diet medycznych do stosowania przez sztuczny dostęp.
  • Dieta kuchenkowa, a dieta przemysłowa.
  • Planowanie żywienia dojelitowego, dobór diety.
 6. Żywienie pozajelitowe workami RTU:
  • Co dietetyk powinien wiedzieć o żywieniu pozajelitowym.
  • Rodzaje mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz dodatków.
  • Czy dietetyk może planować żywienie pozajelitowe.
 7. Monitorowanie stanu odżywienia pacjenta podczas leczenia żywieniowego.
 8. Żywienie okołooperacyjne – czym jest ERAS?
 9. Leczenie żywieniowe pacjenta po wyjściu ze szpitala – co dalej?
 10. Dokumentacja wymagana przez NFZ do rozliczenia żywienia do- i pozajelitowego.
 11. Prehabilitacja – omówienie funkcjonowania poradni prehabilitacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli dietetyka.

Szkolenie zostało objęte patronem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu – POLSPEN. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo.
Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia
Dzień: 23 września 2023
Godzina: 9:30
Czas: 6
Cennik szkolenia
Koszt szkolenia: 370 zł
Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz UMK w Toruniu, kierunek dietetyka, specjalność dietoterapia. Pracę licencjacką poświęciła ocenie stanu odżywienia pacjentów ze schorzeniami endokrynologicznymi, a pracę magisterską na żywieniu w szpitalu, analizując pokrycie zaleceń zarówno w żywieniu zbiorowym jak i żywieniu klinicznym. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Żywności I Żywienia, kierunek poradnictwo dietetyczne, a także studia: „Żywienie Kliniczne i Opieka Metaboliczna” w MCKP UJ w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu.

Od 2012 roku pracuje w Zespole Żywieniowym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Prywatnie pasjonatka leczenia żywieniowego, od ośmiu lat na diecie bezmięsnej, od czterech lat bez produktów odzwierzęcych.

Źródło