Czas trwania wydarzenia: około 1 godziny | Audioinstalacja Rafała Kołackiego będzie dostępna również 15, 22 i 29 maja 2023 roku tuż przed Filmowymi Poniedziałkami o godzinie 16:30 Audioinstalacja „Raj leży pod stopami matek” koncentruje się na fenomenie dźwiękowym kroków. Kroki, są elementarną czynnością, którą niemal każdy z nas codziennie wykonuje. Każdy stawia kroki po swojemu, jesteśmy w stanie poznać kogoś po krokach, po jego chodzie. Kroki mogą być indywidualnym, osobistym symbolem wędrówki każdego z nas.W kontekście kultury kojarzone są z wieloma znaczeniami, ale przede wszystkim z motywem wędrówki i podróży – wędrówki przez życie, ale także przez śmierć. Chodzi o ciągłe dążenie, drogę – nie tylko tą dosłowną, ale także duchową. W literaturze i sztuce pojawia się topos homo viator – motyw ukazujący wędrowców, pielgrzymów, którzy podążają w różnych celach, lecz zawsze w efekcie pokonywanej drogi zyskują wiedzę i mądrość. Niestety podczas naszych życiowych wędrówek ponosimy także klęski, tracimy bliskich oraz co dzień (wraz z upływem minut), siebie samych.
Głosy kroków, jeden z najbardziej niewerbalnych elementów „usłyszenia” samego siebie, staje się w instalacji Rafała Kołackiego symbolem walki z codziennymi przeciwnościami, formą pozytywnej medytacji, kiedy za pomocą wsłuchiwania się we własne odgłosy, znajdujemy się dokładnie w danym momencie i czasie „tu i teraz”. Wsłuchaj się najpierw uważnie, w swoje ciało, „usłysz” Siebie, a następnie zacznij słuchać tego, co znajduje się wokół Ciebie. Audioinstalacja „Raj leży pod stopami matek”, została stworzona na strychu Dworu Artusa w Toruniu – w miejscu, które usytuowane jest ponad wszystkimi pomieszczeniami, ale cały czas przynależy do budynku. Przestrzenie strychowe zazwyczaj różnią się od pozostałych obszarów, są puste i tajemnicze. Tutaj kroki wybrzmiewają szczególnie wymownie, jesteśmy z nimi sam na sam, słychać je także poniżej. To właśnie w takich pomieszczeniach za pomocą odgłosu kroków „rozmawiasz” z otoczeniem, osiągając szczególną jakość akustyczną. Pokazowi „Raj leży pod stopami matek” towarzyszyć będzie dźwiękowy performance Rafała Kołackiego. Rafał Kołacki – dźwięk, koncepcja Wojtek Skrobiszewski – film  

„Siedem

stopni Piekła na dole   Siedem warstw Nieba Na górze   Jeden poziom pomiędzy, gdzie próbowałem istnieć i poniosłem klęskę”