PTAKI W POEZJI I OBIEKTYWIE – Dariusz Tomasz Lebioda / Jacek Lebioda
Wstęp wolny  /  Literatura  /  Sztuki wizualne

PTAKI W POEZJI I OBIEKTYWIE – Dariusz Tomasz Lebioda / Jacek Lebioda

  • Wydarzenie archiwalne: 16.06.2023
Miejsce:
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW)Bydgoszcz, Gdańska 5
Poeci współcześni często inspirują się fotografią. Pomaga ona zatrzymać w kadrze chwilę i wracać do przestrzeni, które szybko nikną w pamięci. Fotografia może być sugestią semantyczną i metaforą, gotowym wierszem i zachętą do jego napisania. To co zostało przedstawione, jest – mówiąc słowami Ewy Lipskiej - jak:
utrwalona na kliszy
ta jedyna chwila
na którą nie było nawet
czasu do namysłu
Czasem Aporia jest nie do przezwyciężenia, ale obraz, lub komentarz, przyczyniają się do jej objaśnienia. W poezji polskiej natkniemy się na wiele fotograficznych ekfraz, które wykorzystują zapis z nowoczesnych nośników. Dla fotografa i poety ważna jest rekonstrukcja chwili, podpatrywanie natury, ekwiwalentów obrazowych i słownych.

Fotografia - Jacek lebioda „Ptaki– Krajobraz i okolice Nadgoplańskiego parku Tysiąclecia”

Źródło