Przemysł spożywczy w powiecie strzelińskim
Dziedzictwo

Przemysł spożywczy w powiecie strzelińskim

  • Wydarzenie archiwalne: 18.09.2021
Miejsce:
Dom KulturyStrzelno, Gimnazjalna 26
W istniejącym od 1886 do 1932 r. powiecie strzelińskim przemysł spożywczy był, obok rolnictwa i rzemiosła, jedyną formą wytwórczości.


Wernisaż wystawy pod tytułem „Przemysł spożywczy w powiecie strzelińskim”, połączony z prelekcją, przypomni nam  o roli i znaczeniu przetwórstwa rolno-spożywczego, które od wieków dominowało na ziemi strzelneńskiej, a jego wyraźny rozwój nastąpił w okresie istnienia powiatu strzelińskiego, czyli w latach 1886 – 1932.


Organizator


Nazwa: Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu i Domem Kultury w Strzelnie