Portret Mikołaja Kopernika w zupełnie nowej odsłonie
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Portret Mikołaja Kopernika w zupełnie nowej odsłonie

Wydarzenie w ramach obchodu Roku Kopernika. Zobacz podstronę Kopernik 550
  • Wydarzenie archiwalne: 23.02.2023
Miejsce:
Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Zapraszamy serdecznie na pokaz Portretu Mikołaja Kopernika w zupełnie nowej odsłonie oraz krótką opowieść o samym dziele i o jego nowej ekspozycji, którą przedstawią: dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska oraz kustosz Michał Kłosiński.

Warto przypomnieć, że Portret Mikołaja Kopernika od ok. 1594 r. do pocz. XX w. znajdował się w Bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Po odzyskaniu niepodległości do 1939 r. był przechowywany w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie okupacji przeniesiony został do Muzeum Miejskiego (obecnie Muzeum Okręgowe w Toruniu), a na przełomie lat 1944/45 próbowano wywieźć zabytek do Niemiec. W 1945 r. odnaleziono go w składnicy w Wyrzysku i wówczas został przekazany w depozyt do zbiorów Muzeum Miejskiego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie prezentowany jest w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Toruński portret wyróżnia się na tle pozostałych XVI-wiecznych wizerunków astronoma, gdyż odznacza się nieprzeciętną techniką wykonania i wysokim poziomem artystycznym. Wziąwszy pod uwagę fakt, że najbardziej rozpowszechniony w świecie ikonograficzny wizerunek astronoma wywodzi się właśnie z toruńskiego portretu, możemy postawić tezę, że jest on zabytkiem wręcz bezcennym. A teraz, z okazji 550. rocznicy urodzin bohatera obrazu otrzyma on nową oprawę i zostanie wyeksponowany w sposób podkreślający jego wagę i znaczenie dla kultury i naszego dziedzictwa.

Realizację nowej oprawy umożliwiła dotacja z rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy 23 lutego br. (czwartek) na godz. 12.00 do Ratusza Staromiejskiego na spotkanie z Mikołajem Kopernikiem.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.: 56 660 56 12