Poeci KOSa: Piotr Mitzner
Wstęp wolny

Poeci KOSa: Piotr Mitzner

  • Wydarzenie archiwalne: 28.11.2022
Miejsce:
KPCKBydgoszcz, pl. Kościeleckich 6

Pierwszym bohaterem cyklu poświęconego poetom wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOSa będzie Piotr Mitzner, laureat z 2021 roku.
Nagroda Poetycka im. Kazimierza Hoffmana KOS została ustanowiona w 2019 roku przez Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Ewę Krupę. Konkurs pamięci poety, który jest jednocześnie patronem salonu znajdującego się w siedzibie instytucji, jest kolejnym krokiem upamiętniania tego bydgoskiego twórcy oraz działaniem na rzecz rozwoju literatury, w szczególności poezji. Konkurs adresowany jest do pisarzy, poetów, którzy w roku poprzedzającym daną edycję wydali tom poezji i został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.hoffman.kpck.pl  

Gościem specjalnym wydarzenia będzie - Iwona Smolka 

Piotr Mitzner (pseud. Jan Pławski, Jan Miciak), ur. 1955 w Warszawie, teatrolog, poeta, eseista, pisarz. Syn Laryssy Mitzner (pseud. Barbara Gordon, 1918–1987), autorki powieści sensacyjnych i utworów dla dzieci oraz Zbigniewa Mitznera (pseud. Jan Szeląg, 1910–1968), publicysty i dziennikarza. Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pracował w działach literackich teatrów: Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i in. W latach 1981–1989 należał do kierownictwa niezależnego wydawnictwa „Krąg”. Od 1983 do 1997 współredaktor „Karty”. W latach 1993–1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (m.in. prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w latach 2000–2005). Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Współpracuje m.in. z „Dialogiem”, „Podkowiańskim Magazynem Kulturalnym”, „Zeszytami Literackimi”, „Tekstualiami”, „Nigdy Więcej”. Autor kilkudziesięciu książek i publikacji.
W 2005 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś w 2009 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi w działalności dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy w redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Redaktor serii Biblioteka Zapomnianych Poetów, ukazującej się od 2012 roku nakładem Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie. Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury (2000), Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz (2020) za tom pt. Siostra oraz Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana KOS (2021) za tom pt. Przygody chłopca. Mieszka w Warszawie. 

 

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Kalinowski.Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy