Otwarcie wystawy czasowej „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice”
Dziedzictwo

Otwarcie wystawy czasowej „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice”

  • Wydarzenie archiwalne: 15.06.2024
Miejsce:
Muzeum Historii WłocławkaWłocławek, Szpichlerna 19

Na uroczyste otwarcie wystawy „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice” zapraszamy 15 czerwca do godzinie 17.00 do Muzeum Historii Włocławka, przy ul. Szpichlerna 19 we Włocławku. Eskpozycja, opracowana przez Kolegów z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, poświęcona jest tzw. „polskim piramidom” —  monumentalnym grobowcom kujawskim z epoki kamienia, zwanym często megalitami (od greckich słów megas — wielki i lithos — kamień). Te imponujące struktury, wzniesione około 5500 lat temu jako miejsca pochówku elity rolników z epoki kamienia, przez tysiąclecia były charakterystycznym elementem krajobrazu Polski środkowej, Pomorza, ziemi chełmińskiej i wschodniej Wielkopolski. W miejscu złożenia zmarłych wznoszono długie nasypy ziemne, które otaczano kamieniami, tworzącymi obstawę o charakterystycznym, trapezowatym lub trójkątnym kształcie. Większość megalitów została bezpowrotnie zniszczona na przełomie XIX i XX w., kiedy traktowano je na przykład jako skład darmowego surowca budowlanego. Nieliczne z nich przetrwały jednak do naszych czasów. Grobowce kujawskie były systematycznie badane m.in. przez zespół archeologów pod kierunkiem prof. dra hab. Konrada Jażdżewskiego, a z czasem teren wokół nich przekształcono  w rezerwaty archeologiczne, w obrębie których megalitom przywrócono wielkość i wygląd z epoki kamienia. Na ekspozycji, która zostaje w terminie czerwiec-wrzesień 2024 i będzie prezentowana w tym czasie w Muzeum Historii Włocławka, można zobaczyć archiwalną dokumentację, rekonstrukcje i przedmioty pochodzące ze stanowisk archeologicznych w Wietrzychowicach, Gaju i Sarnowie (woj. kujawsko-pomorskie). Jej głównym celem jest zaprezentowanie tych niezwykłych, najstarszych zabytków architektury w Polsce, a także podkreślenie znaczenia grobowców kujawskich dla naszego dziedzictwa kulturowego. Znaleźć tu będzie można także makietę cmentarzyska megalitycznego, rekonstrukcję grobu oraz wielkoformatowe wydruki zdjęć dokumentujących historię badań oraz stan obecny megalitów.

Otwarciu towarzyszyć będzie krótki wykład Autorów wystawy, który przybliży obecnym tematykę związaną z megalitami.

Impreza organizowana jest w ramach Europejskich Dni Archeologii.

Fot. badania wykopaliskowe w Sarnowie (archwium MAiE w Łodzi)Źródło: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku