Otwarcie nowej ekspozycji stałej w Zbiorach Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku!
Wstęp wolny  /  Sztuki wizualne

Otwarcie nowej ekspozycji stałej w Zbiorach Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku!

  • dzisiaj
    godz. 12:00
    ⟶ stała
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Zbiory SztukiWłocławek, Zamcza 10/12

„Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku” jest wielowątkową opowieścią, która prowadzi przez nurty i style w sztuce tego okresu, tematy dzieł, postaci autorów należących do czołówki polskich artystów oraz odsłania dorobek kujawskich twórców, znanych, ale rzadziej prezentowanych w innych muzeach.

Ekspozycja prezentuje sztukę polską XIX i początku XX w. widzianą przez pryzmat najcenniejszych dzieł ze zbiorów muzeum we Włocławku. Obok płócien, akwareli, pasteli i rysunków m.in. Seweryna Mielżyńskiego, Juliusza i Jerzego Kossaków, Januarego Suchodolskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego, artystów znanych i rozpoznawalnych, zobaczyć na niej można prace Feliksa Pęczarskiego, Wacława Bębnowskiego, Leona Bigosińskiego, Aleksandra Laszenki, Stanisława Noakowskiego, Henryka Sokołowskiego i Leona Płoszaya, wybitnych malarzy i grafików związanych z Włocławkiem i Kujawami.

Zestawienie twórczości postaci należących do czołówki osób tworzących powszechnie znany obraz naszego dziedzictwa kulturowego z kujawskimi mistrzami, pozwala nie tylko na osadzenie ich spuścizny w szerszym kontekście sztuki polskiej, ale też oddanie należnego im miejsca w opowieści o niej. Ekspozycja, poza prezentacją stylistyczną sztuki, umożliwia odkrywanie bogactwa tematów podejmowanych przez artystów. Wśród motywów ukazanych na obrazach, rysunkach, grafikach i w rzeźbach pokazane zostały pejzaże, sceny rodzajowe i batalistyczne, portrety, widoki architektoniczne, przedstawienia religijne, mitologiczne, animalistyczne i fantastyczne.

„Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku” jest rozszerzeniem i uzupełnieniem prezentacji rodzimej sztuki tego okresu dostępnej w polskich muzeach. To istotna część promocji naszego dziedzictwa narodowego i kształtowania odbioru obrazu polskiej kultury. Dzięki kompozycji złożonej z mniej znanych dzieł mistrzów i artystów związanych z Włocławkiem oraz regionem, ekspozycja pozwala na dołożenie własnej, kujawskiej cegiełki do monumentu kulturowej świadomości Polaków. Projekt afisza: Magdalena KolanowskaŹródło: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku