Odsłonięcie tablicy poświęconej Wolfgangowi Schmiederowi – muzykologowi i historykowi sztuki
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Odsłonięcie tablicy poświęconej Wolfgangowi Schmiederowi – muzykologowi i historykowi sztuki

  • Wydarzenie archiwalne: 29.05.2023
Miejsce:
Bydgoszcz, ul. Poznańska 19
Zapraszamy 29 maja 2023 r. na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Wolfgangowi Schmiederowi – wybitnemu muzykologowi i historykowi sztuki, którą ufundowali wspólnie Prezydent Roman Jasiakiewicz oraz Marek K. Jeleniewski. Tablica „ad futuram rei memoriam” umieszczona zostanie na ścianie rodzinnego domu Wolfganga Schmiedera i przypominać ma jego związek z Bydgoszczą.

„Choć z urodzenia bydgoszczanin, jego biogramu nie znajdziemy w „Bydgoskim Słowniku Biograficznym”. Nie ma go w „ Bydgoskim Leksykonie Muzycznym”, nie wspomina o nim „Encyklopedia Bydgoszczy”.  Poza wąskim gronem rodzimych muzykologów, o Wolfganu Schmiederze, bo o nim mowa, mało kto w Bydgoszczy słyszał.
Tymczasem urodzony w Bydgoszczy, ten wybitny niemiecki muzykolog i historyk muzyki, jest bardzo ceniony na świecie. Najbardziej znany z tego, że  skatalogował twórczość Jana Sebastiana Bacha. Efektem jego mrówczej pracy jest Bach-Werke-Verzeichnis, monumentalne dzieło, w którym zawarł wykaz wszystkich dzieł wybitnego kompozytora. Pierwsze wydanie katalogu ukazało się w roku 1950 w  Lipsku w wydawnictwie Breitkopf & Härtel .
Wolfgang Schmieder był  synem Hansa Wiktora Schmiedera i Armgard Swidom. Rodzice wzięli ślub w roku 1898, mieli troje dzieci. Hans Schmieder przybył do Bydgoszczy w roku 1899 by objąć stanowisko burmistrza i był nim do roku 1904 (nad nim był nadburmistrz Alfred Knobloch ). Do roku 1900 mieszkał przy ul. Kujawskiej 130 (przed zmianą numeracji 75, dom obecnie nie istnieje), od roku 1901 przy Poznańskiej 19 (przed zmianą 10). W roku 1904 Hans Schmieder z rodziną przeprowadził się do Eisenach, gdzie również objął urząd burmistrza. W roku 1919 rodzina przeniosła się do Weinsberg/Neckar a następnie do Fryburga Bryzgowijskiego, gdzie Hans Schmieder był burmistrzem i nadburmistrzem. Zmarł w roku 1932.
Wolfgang Schmieder urodził się 29 maja 1901 roku. Po przeprowadzkach, najdłużej mieszkał we Fryburgu Bryzgowijskim. Nad dziełem swego życia pracował w latach 1946-1950. W latach 1942- 1963 pracował w bibliotece Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Zmarł we Fryburgu Bryzgowijskim 8 listopada 1990 roku.
Wybudowany w 1878 roku dom przy Poznańskiej 19 stoi. Będący niegdyś okazałą willą, zachował ślady dawnej świetności.”

Marek K. Jeleniewski