Obchody 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy – 1523-2023.
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo  /  Edukacja

Obchody 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy – 1523-2023.

 • Wydarzenie archiwalne: 29.11.2023
Miejsce:
Muzeum Wodociągów – Hala PompBydgoszcz, Gdańska 242

Zapraszamy na obchody 500-lecia Systemu Wodociągowego w Bydgoszczy (1523-2023).

W PROGRAMIE

 • 18:00-18:15 – Przywitanie gości – Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu MWiK Bydgoszcz
 • 18:15-18:45 – Gospodarowanie wodą w średniowiecznej i nowożytnej Bydgoszczy na tle historycznych ziem polskich – wykład dr. Wojciecha Siwiaka
  Zagadnienia ujęte w wykładzie rozpoczną się od okresu grodowego. Woda czynnikiem miastotwórczym. Miasto lokacyjne sprzed powstania wodociągów. Studnie i latryny. Miasto nowożytne – drewniane wodociągi i inne sposoby gospodarowania wodą.
 • 18:45-19:15 – Nowożytne standardy higieniczne w Bydgoszczy – wykład dr. Wojciecha Ślusarczyka
  Wykład będzie poświęcony higienicznym standardom epoki nowożytnej. Były one zdecydowanie odmienne od postaw względem mycia ciała w epoce średniowiecza. Różniły się też drastycznie od podejścia ukształtowanego w drugiej poł. XIX w., które można uznać za nasze, współczesne. Katastrofa dżumy w poł. lat 40. XIV w. spowodowała lęk przed wodą. Wiązało się to z poglądami ówczesnych medyków, którzy twierdzili, że wektorem chorób epidemicznych są miazmaty, czyli zanieczyszczone, cuchnące powietrze. Miało ono wnikać do organizmów m.in. przez pory w skórze, a mycie ciała za pomocą wody miało rzekomo torować drogę miazmatom. Opracowano więc skomplikowane techniki mycia na sucho, m.in. za pomocą bielizny. W Bydgoszczy, podobnie jak na pozostałych ziemiach polskich, odwrót od wody był wolniejszy niż w Europie Zachodniej. Zbiegł się przy tym z upadkiem nowożytnej infrastruktury wodociągowej.
 • 19:15-19:40 – Przerwa kawowa
 • 19:40-20:00 – Prezentacja filmu z okazji 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy
  Spółka MWiK z okazji 500-lecia systemu wodociągowego w Bydgoszczy przygotowała 15-minutowy film poświęcony najważniejszym wydarzeniom na przestrzeni ostatnich 500 lat, które miały wpływ na powstanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę w mieście. Film przybliża m.in. informacje na temat dawnego drewnianego wodociągu, ukazuje interesujące eksponaty ze zbiorów Muzeum Wodociągów MWiK oraz zabiera widzów w podróż po współczesnej, nowoczesnej infrastrukturze bydgoskiego systemu zaopatrzenia w wodę.
 • 20:00-20:20 – Zbiory Muzeum Wodociągów MWiK - promocja albumu, dr Adam Kosecki
  Muzeum Wodociągów MWiK opracowało i wydało album poświęcony swoim zbiorom. Muzeum po 11 latach działalności ma ich w swojej kolekcji ponad 1400. Najcenniejsze i najciekawsze z nich zostały zaprezentowane w wydawnictwie. W 13 rozdziałach ukazano 150 artefaktów, co pozwoliło chociaż w niewielkim stopniu przybliżyć złożoność i pokazać oryginalność zasobów tej placówki, która pod tym względem wyróżnia się nie tylko w mieście czy regionie, ale także w skali kraju, a w niektórych kategoriach nawet i Europie. Prezentacja zbiorów przywraca pamięć o
  wielu firmach, które na przestrzeni minionych lat produkowały m.in. hydranty, pompy ręczne, włazy kanalizacyjne czy wanny. Katalog ten pozwala zanurzyć się w intersującą podróż po przemysłowym i technicznym dziedzictwie, które nierzadko jest bagatelizowane z uwagi na fałszywe przekonanie, iż nie kryje się w nim nic wyjątkowego
 • 20:20-20:30 – Podsumowanie i pożegnanie gości – Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu MWiK Bydgoszcz


Źródło: Muzeum Wodociągów

Muzeum Wodociągów

ul. Gdańska 242
85-674 Bydgoszcz
tel.: 52 586 05 52

Powiązane wydarzenia