Logo partnera
Wstęp wolny  /  Inne

Młyński rozmownik / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК / Mill talks

  • Wydarzenie archiwalne: 06.09.2022
Miejsce:
Młyny RotheraBydgoszcz, ul. Mennica 10
Chcesz poćwiczyć języki obce, a przy okazji poznać nowych ludzi? Częścią naszej działalności jest projekt Wywiad-rzeka: Archiwum bydgoskich historii. Zbieramy zarówno te odległe, jak i całkiem współczesne opowieści o życiu w naszym mieście, rozmawiamy o przyszłości i teraźniejszości. Łączymy rozmawianie o sobie w mieście i przeżywaniu siebie w mieście z działaniami wspomagającymi integrowanie się bydgoszczan. W związku z tym chcemy zaprosić Cię do współtworzenia przestrzeni, w której możemy spotkać się, rozmawiać i wymieniać doświadczeniami, a także ciekawie spędzić czas w międzynarodowym towarzystwie.

fot. B. Wierzchucki
Zapraszamy na trzecią edycję konwersacji językowych „MŁYŃSKI ROZMOWNIK / MILL TALKS / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК”, która odbędzie się we wtorek, 6 września o godzinie 18:00 w Młynach Rothera.
Uczysz się języka obcego, ale brakuje Ci okazji, by używać go na żywo? Możesz poćwiczyć z nami zupełnie za darmo. Stworzymy stoliki, przy których będziemy rozmawiać – po angielsku, po polsku, po ukraińsku, a, kto wie, może po francusku czy w farsi. To wszystko zależy od Was! Wypełnij formularz, w którym określisz języki, które znasz i te, których chciałbyś się uczyć. Na tej podstawie zatroszczymy się o partnerów i partnerki do rozmowy.
Jeśli masz znajomych, którzy niedawno przyjechali do Bydgoszczy, daj im znać o naszym wydarzeniu. Dzięki znajomości języka czujemy się w nowym miejscu pewniej i bezpieczniej. Na pewno zorganizujemy stolik, przy którym będziemy rozmawiać także po polsku.
„No dobrze, ale jestem dość nieśmiałą i introwertyczną osobą…” Doskonale to rozumiemy! Zawsze możecie liczyć na pomoc i wsparcie moderatorów-filologów, którzy pomogą znaleźć temat do rozmowy, gdy zapadnie niezręczna cisza 😉

Jeśli masz jakieś pytania, napisz na wywiadrzeka@mlynyrothera.pl



Wtorek, 6 września 2022, godz. 18.00-19.30

Dla kogo?
dla wszystkich

Cena:
bezpłatnie

Zapisy:
Nie obowiązują zapisy. Zachęcamy do wypełnienia formularza, w którym określisz języki, które znasz i te, których chciałbyś się uczyć. Na tej podstawie zatroszczymy się o partnerów i partnerki do rozmowy. Link do formularza



Хочете практикувати іноземні мови та познайомитися з новими людьми? Частиною нашої діяльності є проект Інтерв’ю-річка: Архів історій Бидгоща. Ми збираємо історії про життя у нашому місті, говоримо також про майбутнє та сьогодення. Хочемо єднати розмову про місто та відчуття себе в місті з діяльністю, яка підтримує інтеграцію жителів Бидгоща.
Тому хочемо запросити вас до спільного створення простору, де можемо зустрічатися, спілкуватися та обмінюватися досвідом, а також проводити час у цікавій міжнародній компанії.
Запрошуємо на перший випуск мовних розмов «MŁYŃSKI ROZMOWNIK / MILL TALKS / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК», який відбудеться у вівторок, 6 вересня о 18.00 у Млинах Ротера.
Ви вивчаєте іноземну мову, але втрачаєте можливість використовувати її наживо? Ви можете практикувати з нами безкоштовно. Ми створимо столи, за якими будемо розмовляти – англійською, польською, українською, і, хтозна, можливо, французькою чи фарсі. Все залежить від вас! Заповніть форму, в якій вкажіть мови, які ви знаєте і які б хотіли вивчити. Виходячи з цього, ми подбаємо про партнерів і співрозмовників.
Якщо у вас є друзі, які нещодавно приїхали до Бидгоща, повідомте їм про наш захід. Завдяки знанню мови ми почуваємося безпечніше та безпечніше на новому місці. Ми обов’язково організуємо стіл, де будемо говорити також польською.
Завдяки знанню мови ми почуваємося безпечніше на новому місці. Ми обов’язково зорганізуємо стіл, де будемо говорити також польською. «Добре, але я досить сором’язлива та замкнута людина…» Ми це прекрасно розуміємо! Завжди можеш розраховувати на допомогу та підтримку модераторів-філологів, які допоможуть знайти тему для розмови у в випадку незручній тиші.

Якщо у вас виникнуть питання, пишіть на електронну адресу wywiadrzeka@mlynyrothera.pl



Вівторок, 6 вересня 2022 о 18.00-19.30

Де?
Млини Ротера, вул. Менніца 10, другий (PL)/третій (UA) поверх Млина

Для кого:
для всіх

Ціна:
безкоштовно

Записи:
Записів немає. Ми рекомендуємо вам заповнити форму, в якій ви вкажете мови, які ви знаєте та ті, які ви хотіли б вивчити. Виходячи з цього, ми подбаємо про партнерів і співрозмовників. Посилання на форму



Are you interested in speaking foreign languages ​​and meeting new people? Part of the activity of our institution is the project Wywiad-rzeka. Archiwum bydgoskich historii (Extended Interview: Archive of Bydgoszcz stories) – a community archive where we collect memories about life in our city. We talk about the future and the present. And we are happy to invite you to co-create the space where inhabitants of Bydgoszcz meet, talk and exchange experiences, as well as spend time in an interesting international company.

We invite you to the third edition of the language exchange “MŁYŃSKI ROZMOWNIK / MILL TALKS / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК”, which will take place on Tuesday, September 6 at 6:00 pm in Rother’s Mills. Are you learning a foreign language but miss the opportunity to use it in real life? Feel invited to practice with us for free. We will create spots where we will talk – in English, Polish, Ukrainian, and, who knows, maybe even French or Farsi. It all depends on you! Fill out the application form, specifying the languages ​​you know and the languages ​​you would like to learn. On this basis, we will take care of matching you with conversation partners.
If you have friends who recently moved to Bydgoszcz, let them know about our event. Thanks to the knowledge of the language, we feel safer and more confident in a new place. We will definitely organize a spot where you can also practice Polish with native speakers.
“Okay, but I’m a little bit shy and introverted person…” We understand your concerns perfectly! You can always count on us and the support of moderators-philologists who will help you find a topic to talk about in case of awkward silence. 😉

If you have any questions, feel free to contact us via wywiadrzeka@mlynyrothera.pl



Tuesday, September 6, 2022 at 18.00-19.30

Where:
Młyny Rothera / Rother’s Mills, Mennica 10 St.

For whom:
for everyone

Entrance fee:
free of charge

Registration:
There is no registration. We encourage you to complete the form where you will specify the languages you know and those you would like to practice. On this basis, we will create language spots and match you with your language partners. Link to the form

Źródło: Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

ul. Mennica 10
85-112 Bydgoszcz
tel.:887 467 015