Międzynarodowy Festiwal Teatralny SYTUACJE/RELACJE: PKONCERT BlackNoise – „Przeraźliwe echo trąby ostatecznej albo Siedem obrazów spomiędzy światów” (60′)
Muzyka i taniec

Międzynarodowy Festiwal Teatralny SYTUACJE/RELACJE: PKONCERT BlackNoise – „Przeraźliwe echo trąby ostatecznej albo Siedem obrazów spomiędzy światów” (60′)

  • Wydarzenie archiwalne: 01.12.2022
Miejsce:
Miejskie Centrum KulturyBydgoszcz, Marcinkowskiego 12-14
BlackNoise, (Poznań) – „Przeraźliwe echo trąby ostatecznej albo Siedem obrazów spomiędzy światów” (60’)

Tytuł koncertu nawiązuje do zapomnianego poematu wielkopolskiego reformaty, poety i kaznodziei, Klemensa Bolesławiusza. Który traktuje o „czterech rzeczach ostatecznych”, jakimi są: śmierć, sąd, niebo i piekło. W autorskiej interpretacji Jacka Hałasa echa te docierają do widza jeszcze z innych stron, sięgając zarówno do przedchrześcijańskiej wizji początku świata, jak i bardzo aktualnych zagrożeń ekologicznych i pandemicznych, przede wszystkim zaś opowiadając o sytuacjach i obszarach granicznych, przełomowych. Odwołują się do obrzędów przejścia związanych z przekroczeniem granicy między dwoma kategoriami społecznymi, z przechodzeniem z jednej fazy życia do kolejnej, ze zdarzeniami kosmicznymi, przejściem jednego roku w drugi, cyklem słonecznym i księżycowym. Wszystkie utwory oparte są na muzyce ludowej, na ludowych legendach i podaniach, domysłach i fantazjach etnografów oraz artystycznej wyobraźni autora.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny SYTUACJE/RELACJE 2022 Bydgoszcz
To propozycja zdarzenia teatralnego dla odbiorcy poszukującego kolejnego stopnia zaangażowania teatralnego, obcowania z niekonwencjonalnymi, współczesnymi tendencjami teatralnymi. To uzupełnienie obrazu teatralnego dla tych wszystkich, którzy świadomie chcą uczestniczyć w rozwijaniu wrażliwości, pogłębiania swojej wiedzy o teatrze, którzy szukają teatru żywego, postępowego, odważnego. To też subtelna, ale zaangażowana próba polemiki z teatrem repertuarowym. To w końcu propozycja niekonwencjonalnej edukacji teatralnej zaczynającej się od pokazu spektaklu, poprzez uczestnictwo w zaawansowanej i merytorycznej dyskusji (wykładzie), aż do pokazu faz przygotowywania warsztatu.

MFT SYTUACJE/RELACJE
To miejsce dialogu, wymiany myśli i konfrontacji poglądów na temat teatru eksperymentalnego, laboratoryjnego, poszukującego, z twórcami, teoretykami teatru i odbiorcami, nie tylko na poziomie lokalnym, krajowym, ale też europejskim i światowym. To próba patrzenia na inne, mniej popularne, ale niezwykle istotne dla rozwoju teatru, a co za tym idzie kształtujące rozwój intelektualny i pobudzające wrażliwość odbiorcy, zjawiska teatralne.

Festiwalowi będą towarzyszyć wykłady, warsztaty, spotkania z zespołami. Ponadto zapraszamy na wystawę, dyskusję panelową oraz promocję książki Rodowicz – Teatr – Droga. MFT Sytuacje/Relacje to wydarzenie współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BILETY

rezerwacja mailowo: stowarzyszenie.juvenkracja@gmail.com lub telefonicznie 501 347 402

kasa Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

bilety do nabycia na wszystkie wydarzenia Festiwalu również przed spektaklami

30 zł – normalny

25 zł – ulgowy

20 zł – grupowy (minimum 10 osób)

Źródło: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Powiązane wydarzenia

19
października (sobota), godz. 19:00

BLACK STAR FEST (FLAPJACK/BLACK STAR/HOPE)