Miasto (z) liter – konferencja naukowa / call for papers
Edukacja  /  Sztuki wizualne

Miasto (z) liter – konferencja naukowa / call for papers

 • Wydarzenie archiwalne: 29.10.2023
Miejsce:
Galeria Sztuki WozowniaToruń, ul. Ducha Św. 6

Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej – interdyscyplinarna konferencja naukowa

organizatorzy:
Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania estetycznym wymiarem otaczającej nas przestrzeni – w tym także zagadnieniem miejskiej typografii. Litery towarzyszą nam wszędzie, choć nie zawsze poświęcamy im należną uwagę. Układają się w słowa, hasła, deklaracje, chwytliwe frazy. Znajdziemy je w witrynach sklepowych, reklamach, neonach, na szyldach i muralach, a także w wielu innych, mniej lub bardziej typowych miejscach. Litery chcą być widoczne i czytane, jednak nie są wieczne – pojawiają się i znikają wraz z nieustanną transformacją publicznej przestrzeni. Spacer ulicami miasta może być epigraficzną przygodą, podczas której meandrując między śladami dawnych napisów a współczesnym liternictwem odkrywamy dane miejsce, jego historię i charakter. Czy miasto może mieć swoje litery? Czy mogą one budzić skojarzenia, zachwycać i uwrażliwiać na słowo, zachęcać do czytania, wzmacniać przekaz, oswajać przestrzeń?

Zapraszamy do dyskusji nad znaczeniem, kształtem i formą typografii i liternictwa stosowanego w przestrzeni publicznej. Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zapraszamy osoby zajmujące się nakreśloną tematyką zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Szczególnie interesują nas wątki takie jak:

 • typograficzna ikonosfera dawniej i współcześnie, czyli liternicze formy wizualne obecne w przestrzeni publicznej;
 • uliczny palimpsest, czyli co drzemie pod warstwą tynku i farby;
 • rzemieślnik / projektant / artysta, czyli czyje napisy wpływają na estetykę miast;
 • zjawisko TypoPolo, czyli co się działo się na polskich ulicach po transformacji ustrojowej;
 • „brzydkie” litery i słowa, czyli o gustach estetycznych i typografii wernakularnej, codziennej, nie-estetycznej, ale autentycznej;
 • zaangażowane projektowanie i typoaktywizm, czyli poszukiwanie tożsamości wizualnej miejsca i walka o poprawę estetyki przestrzeni publicznej;
 • nie co, ale jak, czyli strategie komunikacyjne typografii;
 • słowo-wrzenie, czyli teksty protestujące, manifestujące, strajkujące;
 • litera jako narzędzie twórcze, czyli artystyczne praktyki pracy z tekstem wizualnym;
 • quo vadis, czyli dokąd zmierza nowa miejska typografia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie propozycji referatu do 29 października 2023 roku na adres: miastozliter@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (maks. 300 słów).

Informacja o zakwalifikowaniu referatu na konferencję zostanie przesłana do 8 listopada 2023 roku.

Czas wystąpienia: maks. 20 min.

Opłata konferencyjna dla prelegentów, obejmująca koszt przerw kawowych i dofinansowania publikacji pokonferencyjnej, wynosi 150 zł.

Teksty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w punktowanym tomie pokonferencyjnym w 2024 roku (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Komitet organizacyjny:

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Emilia Ziółkowska-Ganc (Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Natalia Cieślak (Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu)

 Źródło: Galeria Sztuki Wozownia

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Rabiańska 20
87-100 Toruń
tel.: 56 622 63 39