LXIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: Dzieje granicy rosyjsko-pruskiej na Kujawach i Pomorzu (1815–1920)
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

LXIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: Dzieje granicy rosyjsko-pruskiej na Kujawach i Pomorzu (1815–1920)

  • Wydarzenie archiwalne: 26.01.2023
Miejsce:
KPCKBydgoszcz, pl. Kościeleckich 6

W 1815 roku na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego doszło do nowego podziału ziem polskich między państwa zaborcze. Od tego momentu, przez sto następnych lat przez obszar dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego przebiegała granica prusko-rosyjska. Jej istnienie w znaczący sposób wpływało na życie tutejszych mieszkańców. Pojawiły się posterunki graniczne oraz komory celne. Powstały też kolejowe stacje graniczne w Aleksandrowie Kujawskim i Otłoczynie. Wzdłuż granicy działały grupy przemytników nielegalnie przewożących różne towary.

Temat i ciekawostki z nim związane przybliży dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. UMK. Wstęp wolny.Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy