LIPIEC i SIERPIEŃ w WOZOWNI
Sztuki wizualne

LIPIEC i SIERPIEŃ w WOZOWNI

  • Wydarzenie archiwalne: 01.07.2020
Miejsce:
Galeria Sztuki WozowniaToruń, ul. Ducha Św. 6

  


/ WYSTAWY W SIEDZIBIE GALERII


 


Ryszard Górecki: „System”


26.06–16.08.2020


audioprzewodnik: KLIK


wideo-wernisaż: KLIK


 


Wystawa „System” Ryszarda Góreckiego to kolejna z serii odbywających się w ostatnich miesiącach w Polsce wystaw tego artysty, na co dzień osiadłego w Berlinie.


Jak opisać jego twórczość? Ewa Gorządek w tekście do katalogu wystawy pisze: „Artysta działa w dużym stopniu podobnie jak wynalazca lub odkrywca – wszyscy trzej poszukują nowych związków między człowiekiem a jego światem. Jest to szczególnie fascynujące zajęcie, gdy świat na naszych oczach gwałtownie się zmienia, transformuje, a rozwój technologiczny, naukowy i ekonomiczny powodują głębokie zmiany jakościowe w mentalności człowieka i funkcjonowaniu całych społeczeństw. Ryszard Górecki jest bacznym obserwatorem i szczególnego rodzaju «analitykiem» współczesnego życia społecznego. Z uwagą śledzi zmiany oraz towarzyszące temu problemy i nie chcąc być wobec nich obojętnym, wskazuje je w swojej sztuce. Jego podstawowe medium to malarstwo, chociaż najważniejsza jest, co sam podkreśla, idea obrazu. Za pomocą obrazu wizualizuje problem, który stanowi bodziec do powstania pracy. W jego przypadku obrazy, czyli medium, przypominają estetyką media – szczególny produkt kulturowy o komercyjnym i politycznym zastosowaniu. Media w epoce postindustrialnej, w społeczeństwie informacyjnym, zostały zawłaszczone przez reklamy i marketingową perswazję, które to komunikaty posługują się specyficznym językiem przekazu. Jest to język zwięzły, schematyczny, maksymalnie uproszczony w celu jednoznacznego zasygnalizowania przekazywanej informacji”.


Ryszard Górecki – urodzony w 1956 roku w Słubicach. Artysta interdyscyplinarny, poruszający się pomiędzy malarstwem, sztuką obiektu i instalacją. Kurator wystaw i pedagog. Absolwent Uniwersytetu w Zielonej Górze (dyplom w 1979 roku). W latach 1980–2002 stworzył i prowadził Galerię Prowincjonalną w Słubicach oraz Art in CP w Collegium Polonicum UAM. W latach 1998–2005 był kuratorem programu polskiej sztuki współczesnej w Brandenburskim Muzeum Sztuki Współczesnej Cottbus-Frankfurt nad Odrą. Laureat Paszportu „Polityki” (1994). Kilkakrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Fundacji Kultury w Berlinie. Zainteresowany deformowaniem nauki oraz łączeniem kultury popularnej z naukami społecznymi, historią i metajęzykiem sztuki. Eksperymentuje z przedmiotami znalezionymi i produktami konsumenckimi. Mieszka w Berlinie.


 


 


Minipokaz wybranych prac ze zbiorów plakatu Galerii Sztuki Wozownia (projekty z lat 50–70 XX w.)


od 16.08.2020 na półpiętrze


 


Wystawa indywidualna Urszuli Kluz-Knopek


28.08–25.10.2020


więcej informacji wkrótce!


 


 


/ DZIAŁANIA ON-LINE


 


ArchiLATO w Wozowni / cykl spotkań on-line


kiedy: od 28.07.2020 we wtorki co dwa tygodnie o 18.30


gdzie: profil FB i YouTube Galerii Sztuki Wozownia


 


Znany i lubiany cykl „Architektura w Wozowni” wraca w nowej, letniej odsłonie!


Wykłady o współczesnej architekturze na stałe wpisały się w program Wozowni i nic (nawet pandemia koronawirusa) na razie tego nie zmieni. Ogólna, niestabilna sytuacja zachwiała nieco rytmem organizowanych w galerii spotkań, ale po kilkutygodniowej przerwie wracają do przestrzeni internetowej!


Od ostatniego wtorku lipca, co dwa tygodnie będziemy spotkać się on-line z badaczkami i badaczami architektury, którzy w ciekawej, nieakademickiej formule przybliżać będą wybrane zagadnienia, jakimi się zajmują. W ramach „ArchiLATA w Wozowni” będziemy przyglądać się założeniom wybranych nurtów i śledzić ewolucję koncepcji architektonicznych. Nie zabraknie też odniesień regionalnych do budownictwa takich miast jak Toruń czy Bydgoszcz.


Zapraszamy na „ArchiLATO w Wozowni”!


 


* 28.07.2020 (wtorek), godz. 18.30


Domy jak okręty. Architektura streamlined moderne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – wykład dra hab. Michała Pszczółkowskiego, prof. ASP w GdańskuLata międzywojenne i związana z nimi promocja nowego stylu życia – nowoczesnego homo viator, sprzyjały rozwojowi komunikacji. Symbolami postępu lat 20. i 30. XX wieku stały się samochód, samolot, a zwłaszcza transatlantyk. Nowoczesne liniowce w rodzaju francuskiej Normandii, brytyjskiej Queen Mary czy niemieckiego Bremen fascynowały logiką konstrukcyjną, solidnością i prostotą, idąc w parze z modernistycznym hasłem formy wynikającej z funkcji. Opływowe formy wyznaczały nowe trendy w designie, nie pozostając także bez wpływu na projektantów architektury. W ten sposób narodził się nurt streamlined moderne – „styl okrętowy”.


Kierunek ten trafił w Polsce na podatny grunt, gospodarka morska stanowiła wszak niezwykle istotny element budowania potęgi odrodzonego państwa. W ówczesnym województwie pomorskim – o strategicznym położeniu geograficznym, bo jedynym z dostępem do morza – szczególnie manifestowano w wizualnej formie „Polskę morską" i popularne hasło „frontem do morza”. Budynki o cechach streamlined moderne znajdziemy w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Brodnicy i wielu innych miastach dzisiejszego regionu kujawsko-pomorskiego. Wyróżniają je płaskie dachy z tarasami ukształtowanymi na kilku poziomach, zaokrąglone krawędzie balkonów, często obejmujących narożniki, i półokrągłe ryzality z tarasami. W elewacjach i stolarkach drzwiowych często pojawiają się bulaje – symboliczne okna na morze i Pomorze. Te właśnie realizacje będą tematem wykładu.


dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. ASP w Gdańsku – w 2005 ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował także w Oldenburgu i Bambergu. W 2010 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, a w 2018 roku habilitację na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 2018 Prezes Zarządu Oddziału Toruńskiego) i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Zainteresowania badawcze Michała Pszczółkowskiego koncentrują się wokół historii architektury, szczególnie nowoczesnej (XX wiek). Opublikował kilkanaście monografii naukowych, publikował także m.in. w "Informationen zur modernen Stadtgeschichte", "Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts", "Zapiskach Historycznych", "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" i "Kwartalniku Architektury i Urbanistyki". W 2017 został laureatem Nagrody im. Oskara Haleckiego w X edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" (głosowanie czytelników w kategorii: najlepsza książka naukowa za publikację "Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939").


 


* 11.08.2020 (wtorek), godz. 18.30


Od pałacu do kapsuły mieszkalnej: transformacje budownictwa wielorodzinnego od wielkomiejskich kamienic czynszowych do futurystycznego mikro-mieszkania – wykład on-line dra inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego


Pandemia covid-19 w znaczący sposób wpłynęła na nasze codzienne życie. Konieczność utrzymywania „dystansu społecznego”, przeniesienie czynności zarezerwowanych dotąd dla biura czy szkoły w obręb naszych własnych czterech ścian skłoniły architektów do dyskusji na temat przestrzeni, w której żyjemy. Jakie są nasze mieszkania? Jaka jest przyszłość budownictwa wielorodzinnego? Czy będą to, jak chcą niektórzy, wielofunkcyjne mikro-apartamenty czy też powrócimy do tradycyjnego układu o wyraźnie wyodrębnionej strefie dziennej i nocnej?


Aby nakreśli prognozę na przyszłość należy najpierw sięgnąć do historii. Początek podróży przez kolejne etapy transformacji „mieszkaniówki” to XIX-wieczne wielkomiejskie kamienice czynszowe. Okazałe, bogato dekorowane budynki frontowe oraz znacznie skromniejsze oficyny stłoczone wokół podwórek-studni stały się jedną z przyczyn modernistycznej „rewolucji” w architekturze. Zafascynowani nowoczesnością projektanci z lat 20. XX wieku odrzucili dotychczasowe rozwiązania. Zamiast kamienic zaproponowali wzniesione wśród zieleni „bryły w słońcu”. Słabo oświetlonym izbom w oficynach i suterenach przeciwstawiali jasne i słoneczne mieszkania w blokach. Kolejne koncepcje nowej aranżacji środowiska mieszkaniowego prowadziły ku coraz bardziej fantastycznym wersjom „maszyna do mieszkania”: budynkom składającym się z wymiennych kapsuł, wizjom „miast mobilnych” czy osiedlowym megastrukturom. Wraz z domniemanym końcem modernizmu projektanci starali się powrócić ku tradycyjnym rozwiązaniom. Jednocześnie twórcy współczesnych budynków wielorodzinnych pełnymi garściami czerpią z tego, co kilkadziesiąt lat temu wypracował Le Corbusier czy Mies van der Rohe.


W wykładzie „Od pałacu do kapsuły mieszkalnej” przedstawiona zostanie droga jaką nasze środowisko mieszkaniowe przebyło od połowy XIX wieku do czasów współczesnych oraz nakreślone zostaną możliwości przyszłych przemian.


Błażej Ciarkowski – dr inż. architekt. Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Od 2017 r. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Od 2012 – adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naukowego. Autor książek oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej i światowej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego. Członek Docomomo International, PKN ICOMOS, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.


 


* 25.08.2020 (wtorek), godz. 18.30


Emilia Ziółkowska: „Papierowe miasto. Niezrealizowane projekty nowoczesnego Torunia lat 60. XX wieku”


Wykład o Toruniu jako „wielkim warsztacie urbanistycznym” (jak miasto określił architekt Ryszard Karłowicz), przygotowywanym z myślą o obchodach 500-lecia urodzin Kopernika.


 


* 08.09.2020 (wtorek), godz. 18.30


więcej informacji wkrótce!


 


idea & koordynacja „ArchiLATA w Wozowni”: Natalia Cieślak


Wykłady z cyklu „ArchiLATO w Wozowni” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń


 


 


 


Autorskie oprowadzanie on-line po wystawie "System"


część I: 02.08.2020 (niedziela), godz. 12.00


część II: 09.08.2020 (niedziela), godz. 12.00gdzie: facebookowy profil i kanał YouTube Galeria Sztuki Wozownia


prowadzenie: Ryszard Górecki

Zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów na wirtualne, autorskie oprowadzanie Ryszarda Góreckiego po wystawie "System", a do siedziby galerii do obejrzenia wszystkich prezentowanych prac w realu!


Godziny otwarcia galerii:


wt. / 13.00–18.00


śr.–nd. / 12.00–17.00


 


 


Dorota Chilińska: „Deficyty” / pokaz on-line


kuratorka: Joanna Gwiazda


filmy na kanale YouTube Galerii Sztuki Wozownia


„Deficyty” to projekt w procesie, prezentowany w Wozowni od marca 2019 roku. Kolejne realizacje wideo, wchodzące w skład cyklu, pokazywane są w przestrzeni galerii w ustalonym czasie i miejscu, jednak o momencie pojawienia się pracy i jej zlokalizowaniu publiczność nie jest uprzedzana. Taki sposób prezentacji ma nie tylko wzbudzić ciekawość, ale przede wszystkim nadawać projektowi ton przewrotnej zabawy z widzem.


Wspólnie z artystką – Dorotą Chilińską – chcemy przypomnieć filmy w przestrzeni internetowej, a także zaprezentować nowy, pt. „Zostań w domu”, odnoszący się bezpośrednio do przymusowej kwarantanny, związanej z trwającą pandemią koronawirusa.


O cyklu „Deficyty”:


„Deficyty” to zapisy minimalistycznych performansów, wykonywanych prosto do kamery, „jeden na jeden”. Filmy prezentowane były do tej pory w przestrzeni galerii na tablecie osłoniętym szybą. Szyba miała za zadanie nie tylko chronić urządzenie przed kradzieżą ale również celować w percepcję samego filmu, podkreślać fakt,  że oglądamy sytuacje wymyślone, wyreżyserowane i zagrane przez artystkę. Choć nie jesteśmy ich uczestnikami, refleksja pojawia się, podobnie jak odbicie w witrynie sklepowej, mgnienie oka, gdy ze zdziwieniem rozpoznajemy w bohaterce samych siebie.


Proste w formie groteskowe sytuacje, podane lekko i zabawnie, odnoszą się do stanu psychiki współczesnego człowieka i sposobu jego funkcjonowania w społeczeństwie. Artystka pokazuje zachowania nacechowane różnymi stanami emocjonalnymi, o różnym natężeniu i nasyceniu, są to tzw. małe grzeszki, namiętności, ukryte pragnienia, zachowania kompulsywne, manie, nawyki, nałogi.


 


Filmy zrealizowane w ramach cyklu „Deficyty”:


– „Głód uwagi”


– „Niewolnik bliskości”


–„Naturopatka”


– „Zostań w domu”
Kolejne części wkrótce!


 Źródło: Galeria Sztuki Wozownia

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Poznańska 31
87-100 Toruń
tel.: 56 622 63 39