Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego
Dziedzictwo

Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego

  • dzisiaj
    ⟶ stała
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Pałac StaryOstromecko

Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku znajduje się na obszarze historycznej ziemi chełmińskiej, w Województwie Kujawsko – Pomorskim, na terenie powiatu bydgoskiego i gminy Dąbrowa Chełmińska, w obrębie sołectwa i wsi Ostromecko.
Ostromecko zostało nazwane „Bydgoskim Wilanowem” przez wielkiego animatora kultury Andrzeja Szwalbego. Szwalbe słusznie porównał ostromeckie pałace i parki z pięknem Wilanowa, bowiem siedziba rodowa Mostowskich, Schönbornów i Alvenslebenów jest perłą architektury, leżącą o krok od granic Bydgoszczy. Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku jest zabytkiem unikatowym w skali kraju. Odwiedzających czaruje pięknym rokokowym Pałacem Starym, w którym znajduje się Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, i majestatycznym Pałacem Nowym, przeplatającym neoklasycyzm z neobarokiem francuskim. Oba pałace usytuowane są w sercu blisko czterdziestohektarowego, historycznego parku. Pisana historia Ostromecka zaczęła się w XIII w. Majątek znajdował się w rękach Zakonu Krzyżackiego. Od XV w. zarządzały nim już polskie rodziny: Ostromęccy herbu Pomian, Dorpowscy herbu Junosza i Leliwa, Mostowscy herbu Dołęga. Na początku XIX w. nowym właścicielem Ostromecka został Jakub Marcin Schönborn, następnie pojawił się ród Alvenslebenów. 

Obecnie Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku służy mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. Jest interdyscyplinarną instytucją kultury miasta Bydgoszczy pod zarządem Miejskiego Centrum Kultury. Dzisiaj można zanurzyć się w historycznej atmosferze – zjeść smaczny posiłek w pałacowej restauracji, spędzić noc w pokojach gościnnych. DSC_0130Należy również zobaczyć wspaniałą Kolekcję Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, drugą pod względem wielkości w Polsce. W Ostromecku nieustannie odbywają się koncerty, wystawy, a także akcje performerskie. Tutaj także we wrześniu ma miejsce jedyna w Polsce prestiżowa Konferencja Instrumentologiczna. 

Marzenie Andrzeja Szwalbego spełniło się – Ostromecko tętni życiem.

Zapraszamy na wirtualny spacer po ostromeckich pałacach.

Spacer po Pałacu Starym:
 www.newmediavr.com/ops/
Spacer po Pałacu Nowym: www.newmediavr.com/opn/

Wirtualne zwiedzanie ostromeckich pałaców możliwe jest dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Partnerami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Miasta Bydgoszczy.

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Celem udziału w projekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy stało się pozyskanie nowoczesnych narzędzi do dystrybucji treści w formie cyfrowej, które umożliwią szerszą dostępność dla odbiorców.

 

 

https://mck-bydgoszcz.pl/o-mck/placowki/zespol-palacowo-parkowy-w-ostromecku/