IRENEUSZ KOPACZ. KOLAŻE ( DYPTYKI, TRYPTYKI …)
Wstęp wolny  /  Sztuki wizualne

IRENEUSZ KOPACZ. KOLAŻE ( DYPTYKI, TRYPTYKI …)

  • Wydarzenie archiwalne: 02.04.2023
Miejsce:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – Muzeum Stanisława Noakowskiego w NieszawieNieszawa, ul. Mickiewicza 6
W dniu 2 kwietnia (niedziela) 2023 roku o godz. 15.00 w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie zostanie otwarta wystawa kolaży toruńskiego artysty malarza, Profesora Wydz. Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pt. „Ireneusz Kopacz. Kolaże ( dyptyki, tryptyki…)”. Wystawa potrwa do dn. 28.05.2023 r. Zapraszamy.

Prof. dr hab. Ireneusz Kopacz – urodził się w 1967 roku w Jaśle. W latach 1991 – 1996 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, na kierunku artystyczno-pedagogicznym. Zatrudniony w Zakładzie Malarstwa (obecnie Katedra Malarstwa) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w roku 1997. Od roku 2020 profesor sztuki, prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa, od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych. Działania twórcze prof. dr hab. Ireneusza Kopacza od początku podążają drogą poszukiwań, związanych przede wszystkim z intuicyjnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi na powierzchni obrazu; poszukiwań kompozycji oszczędnych w kolorze, najczęściej horyzontalnych i nasycanych subtelnymi znaczeniami. Proces powstawania pracy, będący unikatową możliwością przekazania myśli obrazem abstrakcyjnym, jest dla artysty także okazją do poszukiwań w zakresie materiałów (struktur) wykorzystywanych w kompozycjach kolażowych. Prof. Ireneusz Kopacz jest autorem 28 wystaw indywidualnych, wziął udział w blisko 180 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, a także 30 plenerach, sympozjach i warsztatach artystycznych. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m. in: III nagrodą na ogólnopolskim „Biennale Małych Form Malarskich 2007”; III nagrodą na międzynarodowym konkursie „Homo Quadratus Ostroviensis 2010”; I nagrodą podczas II Wystawy Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Polygonum 2010”; wyróżnieniem na ogólnopolskim „Konkursie Malarstwa Ogrody 2013” i III nagrodą na ogólnopolskim konkursie „Kolaż-Asamblaż 2020”. W konkursie „Dzieło Roku” (1999-2012), organizowanym przez ZPAP Oddział w Toruniu był nagradzany i wyróżniony 12 razy. Rektor UMK w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, przyznał mu w 2013 roku dwa wyróżnienia: za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej i artystycznej oraz organizacyjnej w roku 2012. Od 1997 do 2014 roku, prof. dr hab. Ireneusz Kopacz był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, w którym od 2002 do 2014 roku pełnił funkcję sekretarza zarządu okręgu. Wchodząc w skład zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK, pełniąc w nim w latach 2012-2016 funkcję skarbnika, był współorganizatorem dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu: „Granice inspiracji w malarstwie współczesnym – dylematy teorii sztuki i kształcenia artystycznego” (2013); „pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym” (2014).

Ekspozycja czynna będzie do 28 maja 2023 r.

Źródło: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku