Pełno ich nigdzie: „I tu Wisła mówiła do mnie po żydowsku” – warsztaty z odczytywania nazw miejscowości w języku jidysz – prowadzenie: dr Kinga Czechowska
Dziedzictwo

Pełno ich nigdzie: „I tu Wisła mówiła do mnie po żydowsku” – warsztaty z odczytywania nazw miejscowości w języku jidysz – prowadzenie: dr Kinga Czechowska

  • Wydarzenie archiwalne: 17.09.2022
Miejsce:
Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Wieloetniczny i wielonarodowościowy charakter miast znajdował swój wyraz m.in. w mnogości języków, którymi posługiwali się jego mieszkańcy. W przypadku ludności żydowskiej tym językiem był jidysz, który można było usłyszeć także na Pomorzu i Kujawach.  Świadectwem żydowskiej obecności na tych terenach są księgi pamięci, yizkor-bikher, które powstawały po wojnie dla upamiętnienia ofiar Zagłady i zniszczonych żydowskich miasteczek. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędę podstawową wiedzę na temat języka jidysz i poznają jego alfabet, usłyszą o księgach pamięci z dawnego woj. pomorskiego i spróbują odczytać nazwy okolicznych miejscowości zapisane w jidysz.

Kinga Czechowska – historyczka, pracowniczka Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN
w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, na którym w 2021 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Uczestniczka polskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także seminarium doktorskiego w Muzeum POLIN w ramach programu GEOP poświęconego historii i kulturze Żydów polskich. Stypendystka m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Polonia Aid Foundation Trust. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii dyplomacji, historii polskich Żydów oraz historii Polski w XX w. Niebawem ukaże się jej pierwsza książka: Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932–1939.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12