Forum Rewitalizacji ARCHE
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Forum Rewitalizacji ARCHE

  • Wydarzenie archiwalne: 18.04.2024
Miejsce:
Cukrownia ŻninŻnin
Międzynarodowy DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW to doskonała okazja to rozmowy o zabytkach jako o naszym dziedzictwie. Tak wiele obiektów niszczeje, a wraz z nimi nasza historia. Nie wszystkie obiekty da się zachować, jednak podniesienie świadomości o wartości, jaką mają stare budynki jest niezmiernie ważna, aby ocalić ich jak najwięcej.
Arche SA. jako firma zajmująca się rewitalizacją szeroko rozumianych zabytków, postanowiła zorganizować ogólnodostępne FORUM REWITALIZACJI | 18 kwietnia 2024 r. | CUKROWNIA ŻNIN (jeden z ocalonych Arche Hoteli)
 
W trakcie forum zostaną poruszone tematy:
• Wprowadzenie do tematu rewitalizacji, prezentacja utraconych zabytków
• Panel dyskusyjny „Łączą Nas zabytki” – Jaki wpływ na rewitalizacje ma społeczność? Jakie wartości przyświecają ratowaniu zabytków? Rewitalizacja społeczna: cel, czy skutek?
• Rewitalizacja społeczna – aktywizacja grup wykluczonych społecznie.
• Panel „Drugie życie zabytków” – Jak obecnie podchodzimy do zabytków? Z jakimi zależnościami wiąże się rewitalizacja zabytków?
• Uratowane – prezentacja ocalonych zabytków przez Grupę Arche
• Rewitalizacja w Polsce – Jak wygląda proces rewitalizacji w naszym kraju?
 
Wśród gości i prelegentów znajdą się m.in. takie wybitne osobistości jak:
 
  • Fabrice Filiez - ambasador Szwajcarii w Polsce, Marek Bulak – architekt, właściciel biura architektonicznego Bulak Projekt, Zofia Kamińska – konserwator zabytków,
  • Bożena Szok – prezes Stowarzyszenia Hoteli Historycznych Polska,
  • Władysław Grochowski – prezes Arche SA,
  • Wojciech Meler – ostatni dyrektor Cukrowni Żnin produkującej cukier,
  • Aneta Żochowska – dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej,
  • Piotr Grochowski – główny architekt Arche SA.

Podczas wydarzenia odbędzie się także wernisaż wystawy fotograficznej (NIE) zapomniane zabytki, seanse filmowe poświęcone drugiemu życiu zabytków oraz oprowadzanie po Cukrowni Żnin.
___________________________________________ 
 
Stare obiekty – nowa rzeczywistość
To, że zabytki trzeba ocalić w dzisiejszych czasach nie budzi żadnej wątpliwości. Mało kto świadomie niszczy stare obiekty, świadków naszej historii. Ale żeby ustalić jak to robić dobrze, najlepiej aby w jednym miejscu spotkali się konserwatorzy zabytków, inwestorzy, architekci i użytkownicy tych budynków.
 
Czasy renowacji zabytków, kiedy to odtwarzaliśmy każdy detal zgodnie z oryginałem to już przeszłość. Nie możemy udawać, że degradacja budynków nie nastąpiła, że historia nie miała miejsca. Jakim prawem mielibyśmy cofać się do wybranego przez nas roku i właśnie taki charakter nadawać danemu miejscu.
Co z tym co było potem? Mamy o tym zapomnieć?
 
Obiekty tak jak wszystko zmieniają się w czasie, często bardzo znacznie. Potrzeba dostosowania przestrzeni do funkcji zawsze wywoływała mniejsze lub większe remonty, przebudowy, zmiany wystroju. I nie mamy prawa decydować, która z nich była najlepsza, którą zachowamy dla przyszłych pokoleń. Podróż w czasie powinna zostać zarezerwowana dla muzeów, to tam powinniśmy odtwarzać przeszłość, tworzyć symulacje konkretnych epok.

Same budynki, założenia urbanistyczne, nawet całe miasta i infrastruktury międzynarodowe bez ludzi nie znaczą nic, bo są do niczego niepotrzebne. Mury to świadkowie historii, ludzkich historii, dlatego warte są ocalenia, ale w stanie tylko oczyszczonym i zabezpieczonym przy jak najmniejszej ingerencji kolejnych pokoleń. Rewitalizacja to przywrócenie do życia, aby budynki mogły dalej żyć potrzebują ludzi, którzy będą z nich korzystać.
 
Nasze myślenie o rewitalizacji musi być szerokie, zawierać w sobie ocalenie zabytków od degradacji, ocalenie historii i wspomnień, ponowne wykorzystanie przez ludzi poprzez nadanie często nowych funkcji, najmniej ingerując w stan obecny. Musi być również ekologiczne. Każdy zachowany nawet najmniejszy element powinien być wykorzystany, zbyt dużą część naszej planety pokrywają już wysypiska śmieci.
 
Abyśmy mogli włączyć nowe myślenie o rewitalizacji musimy rozmawiać, dzielić się doświadczeniem, poznawać nowe technologie oraz opracowywać nowe podejście i metody zachowywania zabytków, tak aby mogły służyć nam jeszcze przez wiele pokoleń. Ta potrzeba konfrontacji spostrzeżeń konserwatorów zabytków, architektów, samorządów oraz inwestorów doprowadziła do powstania Forum Rewitalizacji, które odbędzie się już 18 kwietnia 2024 roku w Cukrowni Żnin.
 
Rewitalizacja jest długim procesem. Aby miała szanse powodzenia musi nastąpić współpraca mieszkańców danego regionu, urzędów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury.