Familijna gra miejska „Szlakiem bydgoskich opowieści”
Wstęp wolny  /  Dla dzieci

Familijna gra miejska „Szlakiem bydgoskich opowieści”

  • Wydarzenie archiwalne: 16.10.2021
Miejsce:
KPCKBydgoszcz, pl. Kościeleckich 6

Familijna gra miejska pt. „Szlakiem bydgoskich opowieści” to sposób na doskonałą zabawę dla rodzin z dziećmi, dzięki której, na podstawie lektury opowieści E.A. Gwiazdowskiej, można poznać nieznane dotąd tajemnice i historię naszego miasta i zwiedzić ciekawe miejsca związane z opowiadaniami. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Drużyna może składać się z 2 do 5 osób, przynajmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia. 


Regulamin gry:


1. Organizatorzy:  Organizatorem gry miejskiej, zwanej dalej „Grą” jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Realizatorów ani Partnerów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Gry.2. Zasady Gry – REJESTRACJA: Zapisy na Grę prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia należy przesyłać na adres email alicja.lijewska@kpck.pl. Drużyna może składać się z minimum 2, maksymalnie 5 osób.  Przynajmniej jedna osoba w każdej zarejestrowanej drużynie musi być pełnoletnia.3. ODBIÓR KART DO GRY. Odbiór kart do Gry przez zarejestrowane przez Internet drużyny będzie możliwy 16 października 2021r. o godzinie 10:00 w Punkcie Startowym znajdującym się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 6. Kapitan drużyny kwituje odbiór karty do Gry w punkcie rejestracyjnym podpisując się na liście drużyn. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. Przed odbiorem karty do Gry istnieje możliwość modyfikacji składu drużyny. Osoby, które nie zapiszą się na grę przez Internet, będą mogły to zrobić bezpośrednio na terenie imprezy w miarę dostępności miejsc z puli dodatkowej. W przypadku miejsc z puli dodatkowej, o przyjęciu zgłoszenia na Grę decydować będzie kolejność stawienia się w Punkcie Startowym w dniu 16 października 2021r, od godziny 9:45. Warunkiem odebrania karty przez osoby zapisujące się w dniu 16 października jest zapoznanie się na miejscu z regulaminem Gry oraz pisemne potwierdzenie odbioru karty do Gry.4. WARUNKI UDZIAŁU W GRZE: Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zabawie. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas Gry. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze, nie odpowiada również za bezpieczeństwo osób w niej uczestniczących. Poprzez odbiór Karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na:wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry

opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i innych Partnerów zdjęć z Gry.5. Zasady Gry – START GRY: Gra rozpocznie się dnia 16 października 2021r. o godz. 10.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, a odbywać się będzie na terenie miasta Bydgoszcz. Uczestnicy biorący udział w grze będą mieli szansę otrzymać nagrody.  Punkt Startowy i Finałowy znajdować się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Uczestnicy grają w zespołach co najmniej dwu-, a co najwyżej pięcioosobowych.  Gra rozpoczyna się odprawą dla uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Gry po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do Gry. Odbierając kartę do Gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki Gry i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej Regulaminem.  Start Gry przewidziany jest na godz. 10.00. Uczestnicy ruszają na trasę Gry po sygnale Organizatora. Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma kartę od gry.6. Zasady Gry – ZADANIA: Do wykonania jest 5 zadań. Kolejność wykonywania zadań na trasie Gry jest dowolna. W każdym punkcie gry drużyna ma za zadanie zdobyć słowo do hasła. Ułożenie zdobytych słów w odpowiedniej kolejności pozwoli odczytać hasło.7. Zasady Gry: Zadaniem uczestników jest jak najszybsze dostarczenie hasła do Punktu Końcowego (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy). Wygrywa drużyna, która z prawidłowym hasłem dotrze na miejsce jako pierwsza. Karta do Gry musi być podpisana imionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny. Po terenie Gry uczestnicy poruszają się wyłącznie pieszo. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów.8. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY: Czas wykonania wszystkich zadań liczy się do momentu dotarcia na Punkt Finałowy i zdania karty w punkcie rejestracyjnym, w którym drużyna odbierała kartę do Gry. Poprzez zdanie karty rozumie się oddanie jej przedstawicielom organizatora w Punkcie Rejestracyjnym.9. Wyłanianie zwycięzców i nagrody: Werdykt zostanie ogłoszony 16 października 2021r. o godz. 14.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. O miejscu drużyny w rankingu po zakończeniu Gry decyduje pierwszeństwo w dostarczeniu do Punktu Końcowego prawidłowo rozwiązanego hasła. Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się podczas finału i ogłoszenia wyników Gry w Punkcie Finałowym.10. Postanowienia końcowe: Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (również do pobrania poniżej, w PDF). W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.Po ogłoszeniu werdyktu zapraszamy na spektakl „Były sobie Włochatki” produkcji KPCK Bydgoszcz. Więcej informacji: alicja.lijewska@kpck.pl.  Pobierz powyższy regulamin w postaci PDF: GRA MIEJSKA 2021 RegulaminWydarzenie realizowane jest przy współpracy z wydawnictwem Novae Res i Parkiem Kultury „Młyny Rothera” w Bydgoszczy.
 

 


 


 


 


 Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05