„Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka”
Sztuki wizualne

„Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka”

  • Wydarzenie archiwalne: 02.12.2022
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Elżbieta Wiśniewska, poprzez swoje bogate doświadczenie zarówno artystki, jak
i animatorki kultury, jest postacią wyjątkową w toruńskim środowisku. Jej prace zgromadzono m.in. w kolekcjach polskich, francuskich, niemieckich, fińskich, angielskich czy luksemburskich, a pozostała działalność zaowocowała wieloma publikacjami o sztuce – były to artykuły dotyczące polskich artystów, krytyki artystycznej, komentarze z wystaw oraz katalogi. Jako animatorka zaaranżowała około 270 wystaw
.

W malarstwie Elżbiety Wiśniewskiej zauważalna jest wierność tradycji wrażeniowego malarstwa kolorystycznego. Zajmuje ją zwłaszcza pejzaż, z którego czyni materię swych rozważań, przedstawiony jako synteza uczuć i przeżyć. Obrazy są nacechowane emocjonalnie, ukazując nierozerwalną więź, którą wytworzyła z otaczającą ją rzeczywistością. Artystka posługuje się akwarelą. Jest to technika trudna, niedająca twórcy drogi powrotu; pierwsze pociągnięcie jest zawsze tym ostatnim. Jego trafność musi wynikać z opanowania i zdolności akwarelisty-malarza. Kompozycja jest kreowana za pomocą plamy, gdzie każdy element musi być w niej zaplanowany, a korelacja transparentnych farb z naturalną świetlistością papieru daje oczekiwany efekt finalny.

Elżbieta Wiśniewska, poprzez działania na granicy koloryzmu i informelu (sztuka bezkształtna), maluje wyabstrahowane pejzaże. Jak sama mówi: „pokochałam w szczególności pejzaż rodzimy jako syntezę przeżyć i wrażeń wizualnych, łączenia zewnętrzności artystycznej
z wewnętrznością. Malując w pejzażu, czuję się częścią przestrzeni (…). Interesują mnie nastroje, pory dnia, pory roku, słońce, zmierzch, noce. Świat wytworów sztucznych stworzył w miejsce natury nowe otoczenie człowieka. W tej sytuacji pejzaż malarski zdaje się mieć charakter tradycyjny, jednak moje prace dalekie są od rodzajowości, opisowości, są raczej powidokami pewnych miejsc i zdarzeń”.

Sztuka, którą kreuje, wynika z długiej praktyki oraz warsztatu rozwijanego od kilkudziesięciu lat życia, obfitującego w liczne doświadczenia artystyczne, kuratorskie i naukowe.

__________________________

Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka.

Wernisaż: 1 grudnia 2022, godz. 17.00

Czas trwania wystawy: 2.12.2022 – 19.03.2023

Miejsce: Ratusz Staromiejski, mała galeria

Kurator: Szymon Jan Stenka

Aranżacja plastyczna: dr Tomasz Pietrzyk

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.: 56 660 56 12