Edukacja, ciało, pismo – konferencja i debaty oxfordzkie
Wstęp wolny  /  Edukacja

Edukacja, ciało, pismo – konferencja i debaty oxfordzkie

 • Wydarzenie archiwalne: 14.12.2022
Miejsce:
Centrum Nauki i Kultury Młyny RotheraBydgoszcz, ul. Mennica 10
Fundacja Kultury Pozytywka we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji i debatach:

Edukacja, ciało, pismo


W dniach 14-17 grudnia 2022 r. w zabytkowych Młynach Rothera w Bydgoszczy, w ramach 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pozytywka, którego główne wydarzenia artystyczne miały miejsce pod koniec sierpnia tego roku, odbędą się debaty, warsztaty, odczyty, pokazy pracy z udziałem specjalistów i młodzieży. Debaty odbywają się na żywo w formie nieskrępowanego dialogu różnych środowisk związanych z szeroko rozumianą edukacją, w tym również samej młodzieży. Ze względu na formę dialogu, która wymaga zaprezentowania własnego stanowiska, a nie np. prezentacji któregoś z historycznych kierunków lub systemów edukacyjnych, do udziału w konferencji zaproszeni są eksperci orientujący się w najnowszych trendach edukacyjnych na świecie, reprezentujący różne - w dużej mierze własne - podejścia do kwestii edukacji; są to osoby cieszące się autorytetem w dziedzinie pedagogiki, filozofii, sztuki i polityki oraz mogące powoływać się na własne doświadczenia i badania w danym temacie. Ze względu na to, że debaty odbywają się w ramach festiwalu artystycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, mają ona charakter otwarty i są adresowane do wszystkich zainteresowanych edukacją – nie tylko osób ze środowiska akademickiego. Chodzi o taki typ wspólnego uprawiania nauki, który nie izoluje się od swojego "przedmiotu" i nie rozpatruje go z góry, lecz prowadzi "badania uczestniczące" w dialogu z nim.
Oprócz wspomnianych debat w gronie specjalistów w tym roku odbędą się dwie debaty oxfordzkie organizowane przez młodzież z bydgoskich liceów.
Obszarem zainteresowań uczestników konferencji nie jest zawartość programów edukacyjnych, ale raczej przyczyny i uwarunkowania edukacji europejskiej (dawnej i obecnej) w odniesieniu do zagadnienia doświadczenia cielesności jej uczestników i panującej formy uczenia (się) poprzez pisanie i czytanie. Zgodnie ze znaną tezą M. McLuhana, że "sposób przekazu sam jest przekazem", to, w jaki sposób i jakimi materialnymi nośnikami informacji prowadzi się proces edukacyjny, ma wpływ na jego zarówno zamierzony, jak i "podskórny" efekt. Europejska edukacja ściśle związana jest z tzw. alfabetyzacją. Długotrwałe korzystanie z medium pisma kreuje pewną - pożądaną - postawę umysłu, ale też wpływa w zasadniczy sposób na ciało uczestników edukacji, jego sprawność, nawyki, wrażliwość sensoryczną i kinetyczną, jego rozumienie przestrzeni i czasu, oraz relację z cielesnością innych ludzi i bytów pozaludzkich. Decyduje o samo rozumieniu człowieka jako osoby "z krwi i kości". Ukształtowane w ten sposób pod wpływem edukacji ciało oddziaływa ze swej strony na stany i przekonania mentalne oraz przyszłe postawy życiowe. Oczywiście, istnieją bezsprzecznie pozytywne skutki takiej formy edukacji (poprzez czytanie i pisanie) potwierdzone badaniami PISA. Ale edukacja poprzez pismo nie jest całkowicie niewinna, zarówno w wymiarze mentalnym, jak i somatycznym. Uczenie się prawdy o świecie niemal tylko i wyłącznie na drodze obcowania z medium tekstu ma zasadniczy wpływ na jej rozumienie. Pismo samo w sobie charakteryzuje się pewnymi cechami, które w zasadniczy sposób odróżniają je od innych mediów (np. obrazu, dźwięku, ruchu) i które wymuszają zarówno pewną aktywność umysłową, jak i postawę ciała. Dlatego wpływ pisma na kształtowanie się człowieka dotyczy zarówno jego "duszy", jak i "ciała", ale także, szerzej, jego życia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego etc.

 

Goście konferencji i debat: • Zbigniew Ostrowski (Wicemarszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego)

 • Iwona Waszkiewicz (Z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

 • Sławomir Czarnecki (Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy)

 • dr Wiesław Bartkowski (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)

 • prof. dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)

 • Jolanta Gawryłkiewicz (Fundacja Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy)

 • Michał Gacka (b. dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Nakle n. Notecią)

 • Aleksander Gotowicz (nauczyciel historii, I LO w Bydgoszczy)

 • dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik w Warszawa)

 • dr hab. Monika Jaworska-Witkowska (Akademia Pomorska w Słupsku)

 • dr hab. Michał Klichowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • dr Łukasz Kosiński (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

 • prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • dr hab. Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 • Alicja Morawska-Rubczak (reżyserka, Art. Fraction Foundation w Poznaniu)

 • dr Michał Paluch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 • dr hab. Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski)

 • Aneta Pytlak (Fundacja Kultury Pozytywka w Bydgoszczy)

 • dr hab. Marta Rakoczy (Uniwersytet Warszawski, Korczakianum Muzeum Warszawa)

 • dr hab. Daniel Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)

 • dr Jarosław M. Spychała (Collegium Civitas w Warszawie)

 • Arleta Szatkowska (nauczyciel j. polskiego, III LO w Bydgoszczy)

 • prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)

 • dr Filip Stawski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • Antoni Torzewski (Uniwersytet Szczeciński)

 • dr hab. Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • dr Witold Wachowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

 • Wiktor Wiktorczyk (Teatr Klinika Lalek we Wrocławiu i Ośrodek Kultury Stacja Wolimierz)

 • prof. dr hab. Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)


Program


(wstęp wolny na wszystkie wydarzenia)

Środa 14.12.2022, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

 • 16.00 – Otwarcie Konferencji

  • Aneta Pytlak (Prezeska Fundacji Kultury Pozytywka)

  • dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) • 16.15 – dr Jarosław Spychała (Collegium Civitas, Warszawa), Platoński »obraz jaskini« jako paradygmat dydaktyki filozoficznej

 • 17.15 – projekcja filmu Fedon, realizacja: uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Perpetuum Mobile

 • 17.30 – Antoni Torzewski (Uniwersytet Szczeciński), Alternatywne metody uczenia filozofii w szkole podstawowej

 • 17.45 – 18.45 - dyskusja: Myśleć inaczej niż pisać. O możliwościach uczenia (się) filozofii

 • Uczestniczą:

  • dr Jarosław Spychała (Collegium Civitas Warszawa),

  • dr hab. Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

  • Antoni Torzewski (Uniwersytet Szczeciński),

  • dr Filip Stawski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

  • Prowadzący: dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Czwartek 15.12.2022, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

 • 15.00-17.00, młodzież bydgoskich liceów, I debata oksfordzka.

  • Teza: Można osiągnąć mądrość bez znajomości pisma

  • Przygotowanie: Aleksander Gotowicz (I LO w Bydgoszczy) • 17.00 – Michał Gacka, Body percussion – rytm jest w nas – warsztaty

 • 17.45 – Jolanta Gawryłkiewicz (Fundacja Kreatywnej Edukacji), Edukacja muzyką i ciałem pisana. Rozmowa aktywizującą również ciało


Piątek 16.12.2022, I LO w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 9 oraz Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

 • 15.00, I LO w Bydgoszczy ul. Plac Wolności 9 Młodzież bydgoskich liceów II debata oxfordzka.

  • Teza: W procesie edukacji umysł jest ważniejszy niż ciało

  • Przygotowanie: Aleksander Gotowicz (I LO w Bydgoszczy) • 17.30, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, ul. Mennica 10

  • Przywitanie gości: Zbigniew Ostrowski (Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

  • Iwona Waszkiewicz (Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy)

  • Sławomir Czarnecki (Dyrektor Parku Kultury Młyny Rothera) • 18.00, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, ul. Mennica 10

  • Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński), Do szkoły chodzi mózg i co z tego wynika • 19.00, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, ul. Mennica 10 I Debata: Edukacja i ciało Uczestniczą:

  • prof. dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  • dr hab. Michał Klichowski (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  • prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

  • Alicja Morawska-Rubczak (Art. Fraction Foundation, Poznań)

  • Prowadzący: dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Sobota 17.12.2022, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

 • 9.30 - dr hab. Monika Jaworska-Witkowska (Akademia Pomorska w Słupsku) Sztuka i ciało: arteterapeutyczne światy po sąsiedzku

 • 10.15 - dr Witold Wachowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) Myślenie za pomocą rąk, oczu i rzeczy

 • 11.00 -11.30 przerwa

 • 11.30 – dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie) Ciało – ruch – eksponat

 • 12.15 – dr Michał Paluch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Przestrzeń dotyku – kiedy odbiera nam mowę… – warsztat

 • 12.15 – dr hab. Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski) – Cielesność słuchania – warsztat

 • 13.00 - 15.00 – przerwa

 • 15.00 - dr hab. Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), (W)strząśnięci - to nie jest edukacja dla kruchych ludzi

 • 15.45 - dr hab. Wiesław Bartkowski (Uniwersytet Warszawski), Materia kodu – manifest

 • 16.30 -17.00 - przerwa

 • 17.00 - dr hab. Marta Rakoczy (Uniwersytet Warszawski), Pisanie/czytanie empatyczne a współczesna nauka piśmienności

 • 17.45. - prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Mowa, pismo, obraz – intermedialność jako krytyka

 • 18.30 - Wiktor Wiktorczyk (Teatr Klinika Lalek Wrocław) i Aneta Pytlak (Fundacja Kultury Pozytywka Bydgoszcz), Zabawa dzieci w teatr – pokaz pracy

 • 19.15 - II Debata: Edukacja i pismo Uczestniczą:

  • dr hab. Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski),

  • prof. dr hab. Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku),

  • prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

  • dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),

  • dr Łukasz Kosiński (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

  • Arleta Szatkowska (III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy)

  • Prowadzący: dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) • 20.30 - Zakończenie Konferencji:

  • Aneta Pytlak (Prezeska Fundacji Kultury Pozytywka)

  • dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Źródło: Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera