EDD2023: Na Fyrtlu
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

EDD2023: Na Fyrtlu

  • Wydarzenie archiwalne: 15.09.2023
Miejsce:
Grudziądz, Góra Zamkowa, Spichrzowa i Ratuszowa

Zapraszamy na pierwszą edycję miejskiej imprezy łączącej wieloletni Przegląd Organizacji Pozarządowych oraz nowej inicjatywy Grudziądzkich Dni Rzemiosła.

Doceniając znaczenie działalności lokalnych organizacji pozarządowych oraz lokalnych rzemieślników dla miasta i jego mieszkańców, organizujemy wydarzenie „Na fyrtlu”. Celem wydarzenia jest zapoznanie mieszkańców z ich działalnością oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rzemiosła, organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta. Działalność tę łączy przede wszystkim pasja Chcemy, abyście tą pasją dzielili się Państwo miedzy sobą i zarażali nią pozostałych mieszkańców. Zapraszamy na wystawy, pokazy, warsztaty, prezentacje multimedialne, jak i występy artystyczne na scenie. Wydarzeniu będą towarzyszyć również wykłady i prelekcje zaproszonych gości.