„Cranach i grafika jego czasu”  – wykład prof. Jacka Tylickiego zamykający cykl spotkań
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

„Cranach i grafika jego czasu” – wykład prof. Jacka Tylickiego zamykający cykl spotkań

  • Wydarzenie archiwalne: 03.12.2022
Miejsce:
Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz StaromiejskiToruń, Rynek Staromiejski 1
Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza 3 grudnia o godz. 12.00 do Ratusza Staromiejskiego na wykład dr. hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK pt. „Cranach i grafika jego czasu”. Będzie to piąte
i ostatnie zarazem spotkanie z akademikami, poświęcone postaci i twórczości Lucasa Cranacha starszego, towarzyszące wystawie „Cranach – arcymistrz renesansu”.


Lucas Cranach starszy – obok twórczości malarskiej – jest autorem wielu prac graficznych wyróżniających się wysokim poziomem artystycznym, w tym stosujących nowatorską wówczas technikę chiaroscuro. Ceniony w swoich czasach również i za ten obszar swojej działalności, jest na pewno jednym z najlepszych rytowników swej epoki, która była świadkiem gwałtownych zmian religijnych. Reformacja odzwierciedla się też w twórczości mistrza, który był jej zdecydowanym zwolennikiem, zaś jego sztuka przyczyniła się na pewno do bujnego rozwoju grafiki niemieckiej
w owych latach. Nie zawsze były to dzieła dobrej jakości, odzwierciedlały za to w interesujący sposób ówczesne polemiki konfesyjne i społeczno-polityczne.

Dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – interesuje się badawczo wczesnonowożytnym malarstwem
i rysunkiem północnoeuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem ziem pruskich, ale także grafiką
i rzemiosłem artystycznym na tym obszarze. Przebywał na licznych, związanych z tymi tematami, stypendiach naukowych oraz profesurach gościnnych za granicą; jest też autorem ponad dwustu publikacji w czasopismach, leksykonach, katalogach wystaw polskich i obcych oraz w Internecie. Opublikował ponadto sześć książek, w tym ostatnio, współpracując z żoną Teresą, publikację dotyczącą zbiorów graficznych i rysunkowych XVIII-wiecznego toruńskiego pastora Johanna Jacoba Haselaua (Toruń 2016 i Gdańsk 2022).

Sobotniemu wykładowi będzie towarzyszyć pokaz prac znajdujących się w zasobach MOT (magazyn Gabinetu Grafiki i Rysunku), będą to prace takich autorów jak: Albrecht Dürer (1471-1528) – drzeworyt ukazujący Apokalipsę – scena: „Bóg Ojciec. Bestia z rogami baranka” z 1511 r.; Cryspin (Crispin) Scharffenberg (ok. 1513–1576) – dwa drzeworyty przedstawiające: „Namaszczenie Chrystusa” oraz „Naigrywanie”, oba z 1558; Pieter van der Heyden (ok. 1530-1572), znany również jako Petrus a Merica – drzeworyt pt. „Elck” z ok. 1558; oraz heliograwiura Armanda Duranda, ukazująca „Ukrzyżowanie” z 1881 r., wykonana na podstawie pracy Martina Schongauera (1435-1491).

Wydarzenie odbywa się w ramach jesiennych wykładów towarzyszących wystawie „Cranach – arcymistrz renesansu”. Udział w spotkaniu, połączonym z kameralnym zwiedzaniem arcydzieł,
w cenie biletu wstępu do muzeum.

Zapraszamy serdecznie na wykład oraz do zapoznania się z wystawą.

____________________

Cranach i grafika jego czasu?” – dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

Miejsce wykładu: Ratusz Staromiejski, Sala Historyczna  | Termin: 3 grudnia 2022 r., godz. 12.00

Wystawa czynna: 30 września–30 grudnia 2022 r.  | Kurator wystawy: Anna Kroplewska-Gajewska

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12