70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
Muzyka i taniec

70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

  • Wydarzenie archiwalne: 09.09.2023
Miejsce:
Opera Nova w BydgoszczyBydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5
Siedem dekad działalności artystycznej – to droga, którą przebył Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” od 1 lipca 1953 roku, osiągając autorytet i znaczenie w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wysoki poziom artystyczny „Śląska” oraz wykorzystanie zasobu polskich tradycji muzycznych stanowi niezaprzeczalne atuty w postrzeganiu Zespołu jako promotora w zakresie upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej.

Zespół „Śląsk” jest jednym z największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa muzycznych tradycji narodowych: tańców, pieśni, przyśpiewek, obrzędów i obyczajów. Pełniąc zaszczytną rolę Ambasadora Kultury Polskiej, jest trwałym łącznikiem diaspory Polaków z macierzą. Odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, realizując ponad 9 tysięcy koncertów dla ponad 27. milionów widzów.

Jubileuszowy program artystyczny stanowić będzie mariaż programów galowych Zespołu „Śląsk”, na który złożą się między innymi największe muzyczne przeboje Zespołu - kompozycje i opracowania Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara, Ireneusza Łojewskiego i Czesława Płaczka oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej, Hanny Chojnackiej i Juraja Kubanki. Reaktywowane zostaną wybrane pozycje repertuarowe, w tym słynne, niepowtarzalne „Helokanie” Stanisława Hadyny oraz „Tańce lubelskie”. 70-letni bogaty dorobek artystyczny Zespołu „Śląsk”, opracowany głównie przez Stanisława Hadynę, stanowi obecnie cenne źródło inspiracji. Jest również fundamentem do kreowania prezentacji sceniczno-artystycznych w zakresie folkloru regionu i kultury polskiej. Jubileuszowe przedsięwzięcia realizowane w 2022 i 2023 roku będą szczególnym podsumowaniem istnienia Zespołu „Śląsk” w procesie popularyzacji polskich tradycji ludowych oraz wyróżnieniem roli założyciela i twórcy – Stanisława Hadyny. Wpłyną na przyszłość Zespołu i motywację do kontynuowania jego wielozakresowej działalności.

Źródło