50 NA 50, CZYLI 50 ZABYTKÓW NA 50 LAT MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA – CZ. VII
Dziedzictwo

50 NA 50, CZYLI 50 ZABYTKÓW NA 50 LAT MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA – CZ. VII

  • Wydarzenie archiwalne: 29.09.2023
Miejsce:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – Muzeum Historii WłocławkaWłocławek, ul. Szpichlerna 19
W piątek 29 września, o godzinie 17.00, w siedzibie Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 odbędzie się kolejne spotkanie historyczne z okazji jubileuszu 50-lecia instytucji. Ideą spotkań, prowadzonych przez pracowników działów muzealnych, mających swoją siedzibę w MHW, jest prezentacja pięciu wybranych artefaktów ze zbiorów muzeum, które stanowią istotne świadectwo kultury materialnej dla dziejów regionu i kraju.  Spotkanie poprowadzi Marian Cieślak, a poświęcone zostanie postaci Józefa Arentowicza, znawcy miar polskich oraz kolekcjonera przyrządów metrologicznych. Pasję swoją połączył z pracą zawodową, pełniąc od 1927 r. funkcję naczelnika Obwodowego Urzędu Miar we Włocławku. Dział Miar i Wag włocławskiego muzeum, zapoczątkowany został w 1973 r., zakupem liczącej ponad 800 eksponatów kolekcji pochodzącej z prywatnego muzeum Józefa Arentowicza. Z tego zbioru na spotkaniu zaprezentowane i omówione zostaną wagi różnych systemów i budowy, pełniące funkcje wag: handlowych, domowych i pocztowych.  Przedstawione zostaną również odważniki pruskie, rosyjskie i polskie oraz miary pojemności i długości. Pokazane będą też manometry, termometry i inne przyrządy precyzyjne pochodzące z włocławskich fabryk: Henryka Neumana i Ignacego Ciechurskiego. Wstęp 5 zł. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku