29 WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY -„Palmy i Pisanki Wielkanocne”
Sztuki wizualne

29 WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY -„Palmy i Pisanki Wielkanocne”

  • Wydarzenie archiwalne: 25.03.2024
Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w WięcborkuWięcbork, ul. Pocztowa 2

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zaprasza na 29 konkurs plastyczny „Palmy i Pisanki Wielkanocne”.


Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna nazwa jaja wielkanocnego zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważane za symbol początku i źródła życia. Ozdobione jaja miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Więcborku zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 29 Konkursie Wielkanocnym „PALMY I PISANKI WIELKANOCNE”.

 

*CELE KONKURSU

-kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy

-pobudzanie inwencji twórczej

-rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

 

*WARUNKI KONKURSU

-Konkurs ma formę otwartą mogą wziąć w nim udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatora na adres: Miejsko – Gminnym Ośrodek Kultury w Więcborku ul. Pocztowa 2 – Pracy Konkursowej w terminie do dnia 25 marca 2024 roku.

-Uczestnicy konkursu są oceniani indywidualnie.

-Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną palmę lub pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.

-Przedmiotem konkursu są palmy i pisanki Wielkanocne (pisanki regionalne)

-Ocena prac dokona komisja powołana przez organizatora.


*KRYTERIA OCENY:

-oryginalność i pomysłowość prac

-dobór i wykorzystanie materiałów

-wkład pracy, estetyka i samodzielność wykonania

*PRACE OCENIANE BĘDĄ w kategoriach wiekowych:

-przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8, szkoły średnie i dorośli

Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z informacjami: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, kategoria wiekowa.

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY będzie w MGOK W Więcborku ul. Pocztowa 2, w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 17:00.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku / Kino Promień

Powiązane wydarzenia

20
kwietnia (sobota), godz. 17:00

Zapraszamy na koncert „Bianka i przyjaciele”