wtyczka

Poniżej znajduje się link do wtyczki WordPress „Ekultura Export” obsługującej popularne kalendarze, aktualnie są to: eventON, Calendarize it oraz The Events Calendar – pozwalającą na
automatyczną synchronizację informacji z opcją ich ręcznego uzupełnienia/korekty w przypadku wydarzeń nietypowych. W przypadku posiadania innej wtyczki kalendarza, administrator będzie proszony o ręczne wpisanie dat rozpoczęcia/zakończenia wydarzenia:

kliknij aby pobrać wtyczkę

W przypadku pytań/problemów technicznych zapraszamy do kontaktu z administratorem: administrator@kulturawzasiegu.pl