Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

11.01.2022

Jedyna kobieta wśród cichociemnych, matematyczka i profesor nauk humanistycznych, specjalizowała się w historii najnowszej, z pasją dokumentowała lokalne dzieje na podstawie wspomnień świadków. Trwa czternasta edycja konkursu upamiętniającego wyjątkową postać generał Elżbiety Zawackiej ,,Oni tworzyli naszą historię”. Do udziału zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, a także liceów, techników i szkół branżowych naszego województwa.

– Udział w konkursie jest doskonałą okazją do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz spisania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej profesor Elżbiety Zawackiej i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionalną i krajową, a także wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i krzewienie postaw patriotycznych. Aby wziąć udział należy przygotować, pod opieką nauczyciela, pracę pisemną na jeden z tematów:

  • ,,O ludziach”,
  • ,,O wydarzeniach”,
  • ,,Album rodzinny”,
  • ,,Oblicza codzienności”,
  • „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
  • „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”.

Nadesłane teksty będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza z naszego regionu. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700 zł, drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł. Nagrodzeni zostaną także nauczyciele-opiekunowie.

Ponadto laureaci i wyróżnieni w Wojewódzkim Konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” mogą ubiegać się stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Informacje na temat marszałkowskich programów stypendialnych i projektów edukacyjnych.

Czternasta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

Termin nadsyłania prac: 14 stycznia 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 1 marca 2022 roku.

Prace należy przesyłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”
lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biblioteki (p. 22 – II piętro).

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr telefonu: 56 62 15 829.

Do pobrania:Źródło