[h2]Informacje o konkursach i przeglądach w województwie kujawsko-pomorskim[/h2]
Wiosną w województwie kujawsko-pomorskim rusza wiele cyklicznych festiwali i przeglądów, z których część ma formę konkursową. Adresowane są one do różnych grup uczestników zarówno pod względem wieku, jak i obszarów działalności kulturalnej. Pozwalają zaprezentować się amatorom i profesjonalistom, dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i seniorom. Obejmują niemal wszystkie dziedziny kultury i sztuki, od muzyki przez teatr, film, sztuki wizualne, do literatury, nie omijając dziedzictwa kulturowego. Poniżej zamieszczone są informacje o konkursach, do których aktualnie trwa nabór.

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy po raz trzeci ma przyjemność pełnić rolę partnera organizując I etap przesłuchań konkursowych.

W tym roku zmienia się regulamin konkursu. Aby łatwiej dotrzeć do osób zainteresowanych udziałem, przesłuchania odbywają się aż w 49 miastach Polski. W województwie kujawsko-pomorskim uczestnicy w pierwszym etapie konkursu mogą wybrać jedno z czterech miast: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz lub Włocławek.

Uczestnicy niezmiennie startują w 4 kategoriach wiekowych a zwycięzcy pierwszego etapu mierzyć się będą na szczeblu wojewódzkim (termin i miejsce zostaną podane później). Laureaci II etapu (wojewódzkiego) zaproszeni zostaną do siedziby Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach, gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, których usłyszymy i obejrzymy podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

REPERTUAR

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie utworów z repertuaru PZLPiT „Mazowsze”. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów. Należy wybrać jeden utwór z grupy A i jeden twór z grupy B:

Grupa A:

 • A tu jest Warszawa
 • Co ja myślę
 • Cyraneczka
 • Kawaliry
 • Kondziołecka
 • Przepióreczka
 • To i hola
 • Trudno
 • Warszawski dzień
 • Wyszłabym za dziada

Grupa B:

 • Bandoska
 • Gęś wodą
 • Jurgów
 • Kujawiak
 • Kusoki świętokrzyskie
 • Laura i Filon
 • Polonez żywiecki
 • Świniorz
 • Szyszki
 • W olszynie

Nuty dostępne są na stronie: mazowsze.waw.pl

PRZESŁUCHANIA

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

I Etap przesłuchań regionalnych III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka w Bydgoszczy organizowany jest 26 listopada 2022 r. w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6. Przesłuchania zaplanowano na godz. 12.00 (dokładna godzina zostanie potwierdzona dopiero po zamknięciu listy zgłoszeń).

KATEGORIE WIEKOWE:

 • I Kategoria wiekowa: 8–13 lat
 • II Kategoria wiekowa: 14–19 lat
 • III Kategoria wiekowa: 20–25 lat
 • IV Kategoria wiekowa: 26+ lat

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

W tym roku osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zgłaszają się wyłącznie online za pomocą formularza na stronie https://mazowsze.waw.pl/etap-i gdzie wybierają miejsce i przypisaną do niego datę przesłuchań, wybierają utwory, które zaprezentują, wskazują sposób ich wykonania (a capella, akompaniament, podkład). Wypełniona karta trafia do organizatora oraz koordynatora regionalnego, który pilotuje przebieg I etapu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 października 2022 r. Każde przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo lub telefonicznie.

NAGRODY:

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

 • I Nagroda – 10 000 zł
 • II Nagroda – 7 000 zł
 • III Nagroda – 5 000 zł

Nagrody finansowe zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej, zostaną przyznane podczas finału, który odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Publiczności w wysokości 5 000 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Marcin Wachniak – tel. 52 585 15 02 wew. 107, konkurs.jopek@kpck.pl

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie organizatora – przejdź do strony www.

30. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni

Serdecznie zapraszamy do udziału w 30. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Konkurs odbędzie się w dniach 24-28 maja 2023 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 marca 2023 r. Lista uczestników zostanie opublikowana 4 kwietnia 2023 r.  Przewodniczyć jury będzie prof. Katarzyna Popowa-Zydroń. Koncert inauguracyjny odbędzie się 24 maja 2023 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń). Z recitalem fortepianowym wystąpi Piotr Pawlak – laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, w tym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, gdzie czterokrotnie zdobywał pierwszą nagrodę we wszystkich kategoriach wiekowych. Brał udział w XVII (2015) oraz XVIII (2021) Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

REGULAMIN 30. MKP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jedenasta edycja konkursu „Dziedzictwo wieków”

Do końca kwietnia osoby i instytucje mogą zgłaszać się do udziału w jedenastej edycji konkursu „Dziedzictwo wieków”. Celem konkursu jest: wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego, cechujących się wysoką jakością oraz szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie ich kulturowej wartości, promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku, uhonorowanie autorów szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Wyróżnienia są wręczane w dwóch kategoriach. Zgłoszenia składać mogą właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz ochrony i opieki zabytków, służby konserwatorskie, muzea, instytucje i organizacje, a także osoby fizyczne.

– Medale Hereditas Saeculorum są wyrazem uznania i wdzięczności dla osób angażujących się w ochronę naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Chcemy promować działania i osiągnięcia w tej dziedzinie, które służą kultywowaniu pamięci o historii i sztuce regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Uroczyste wręczenie medali laureatom odbędzie się we wrześniu podczas wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2022. Czas na zgłoszenia upływa 30 kwietnia 2022 roku. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem: Medal „Hereditas Saeculorum”. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne na stronie UMWKP – kliknij tutaj.

Moja droga – Kujawskie Dziedzictwo 2022

To propozycja kierowana twórców ludowych z terenu Kujaw, całych Kujaw tych inowrocławskich i włocławskich, tych Białych i Czarnych, oraz wszystkich czujących się Kujawiakami! Profesjonalistów i amatorów! Artystów, rzemieślników i początkujących! Zrzeszonych w stowarzyszeniach i samotników! Wszystkich kontynuujących tradycje kujawskiej sztuki ludowej i regionalnego rzemiosła! Przedmiotem konkursu są prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.: rzeźba i płaskorzeźba, haft kujawski, koronka, zdobnictwo, kowalstwo i inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej oraz tradycyjnego rzemiosła. Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs. Każdy uczestnik może dostarczyć minimum 3, a maksimum 5 prac w terminie do 31 lipca 2022 roku.

XXI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Toruń 2022

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Urzędem Miasta Torunia zaprasza dzieci i młodzież w wieku do 19 lat do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego.

Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu prac plastycznych, które będą artystyczną wypowiedzią uczestników na dowolny temat, ze szczególnym uwzględnieniem świata przyrody, a przede wszystkim hasła tegorocznej edycji konkursu jakim są SPOTKANIA. Spotkanie jest zetknięciem się z kimś lub czymś, zobaczeniem kogoś lub czegoś. Spotkania z bliskimi, znajomymi, spotkania z nowymi ludźmi, spotkania z naturą, architekturą, z różnymi wytworami ludzkiej działalności, spotkania w domu, na ulicy, w plenerze, spotkania w podróży…

Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat. Maksymalna wielkość prac to 100×70 cm. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, na przykład: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, collage, fotografia.

Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2022 r.

Ocena prac przez międzynarodowe jury: 29 czerwca -1 lipca 2022 r.
Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej: 20 października 2022 r.

Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszenia: http://galeriadziecka.com/xxi-miedzynarodowy-konkurs-tworczosci-plastycznej-dzieci-i-mlodziezy-torun-2022/

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. FOTOGRAFIA (2022)

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2022 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną. Tematem przewodnim jest hasło: Fotogeniczność.

Zagadnienie fotogeniczności można rozpatrywać z różnych perspektyw. Dlaczego niektóre zjawiska, osoby lub obiekty doskonale „wychodzą” na zdjęciach, a inne wręcz przeciwnie? Czy fotogeniczność można utożsamić z pięknem? A może fotogeniczność to tak naprawdę umiejętności fotografującego…? Temat tegorocznego konkursu skłania też do refleksji nad istotą fotografii, nad związkiem między obrazem rzeczywistym i jego przedstawieniem na zdjęciu. Obraz fotograficzny odbieramy tylko jednym zmysłem, świat wokół nas to zespół wielu różnych bodźców – ten aspekt też może być inspiracją do twórczych poszukiwań w obszarze szeroko pojętej fotografii.

Termin zgłoszeń do 8 maja 2022.

Więcej na stronie organizatora: Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. FILM (2022)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2022 w dziedzinie filmu.

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarówno osoby niepełnoletnie jak i dorośli. Organizatorzy nie ograniczają problematyki, tematyki ani formy filmów. Do udziału w konkursie zgłoszone być mogą filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne. Nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły uczestników. Dopuszczalne są filmy realizowane dowolną techniką (np. film kolorowy, czarno-biały, animacja poklatkowa, animacja rysunkowa, formy mieszane, etc.) wyprodukowane w roku bieżącym oraz we wcześniejszych latach. Filmy nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 60 minut. Zgłoszenia do 23 października 2022.

Szczegóły na stronie:  https://woak.torun.pl/event/katar-film-2022/

XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

W tym roku odbędzie się kolejny, XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. Konkurs ma na celu popularyzację tkactwa i wspieranie unikalnej dziś dziedziny sztuki. Zapraszamy do udziału w konkursie. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022. Wystawa pokonkursowa odbędzie się 17 września 2022 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

regulamin konkursu

VIII Ogólnopolski konkurs Fotograficzny: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego. Na fotografiach nadsyłanych na konkurs powinien być widoczny zabytkowy obiekt oraz sportretowana na jego tle osoba, bądź grupa osób.

Tłem portretu może być zarówno olśniewający pałac, wiekowy kościół, skromna kapliczka, monumentalny pomnik, pełen zieleni park, czy też zabytkowa fabryka. Charakter zdjęcia, jego stylistyka zależy całkowicie od Państwa pomysłowości. Nasz konkurs może stać się sposobnością do przywołania tych mniej rozpoznanych zabytków województwa, bądź zobaczenia dobrze znanych nam obiektów i miejsc w nowym świetle, w innym niż dotychczas kontekście. Liczymy na Państwa kreatywność! Fotografie należy nadsyłać do 15 sierpnia 2022 roku – szczegóły w regulaminie.

Pobierz regulamin konkursu

Konkurs objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez granic” 2022

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez granic” 2022. Przegląd ma charakter konkursu i adresowany jest do dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ocena spektakli odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat. Proponowane spektakle winny mieścić się w formule małych form teatralnych, realizowanych w żywym planie z możliwością wkomponowania teatru lalek. Tegoroczny przegląd odbędzie się 26 maja 2022r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, które jest współorganizatorem przeglądu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 5 maja 2022 r.

pobierz regulamin
pobierz kartę zgłoszenia

Partnerem wydarzenia jest:

Patronat honorowy nad imprezą objęły instytucje:

oraz Starosta bydgoski Wojciech Porzych

 

 

 

 

XVIII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w wyjątkowym Konkursie z nagrodami. Hasło tegorocznej edycji: „Co uważasz za skarb architektury regionu kujawsko-pomorskiego” ma być impulsem do przygotowania pracy konkursowej dotyczącej skarbu architektury w szerokim rozumieniu tego słowa. Nie definiujemy pojęcia skarbu architektury. Dlatego uczestnik sam wybiera obiekt, który według jego oceny jest budynkiem, który można określić mianem skarbu architektury. Stąd uczestnik może opisać zamek, kamienicę, kościół, budynek szkolny, ratusz, dwór, pałac, ale także starą fabrykę, młyn, wiatrak czy elementy zabudowy wiejskiej. Praca konkursowa ma dotyczyć jednego wybranego zagadnienia, jednego tematu zainspirowanemu budynkiem. Proponujemy sięgnąć do najodleglejszych wspomnień członków rodziny np. dziadków, rodziców, aby z ich perspektywy przybliżyć historię danego obiektu. Inspiracją dla napisania pracy może być również zdjęcie z rodzinnego albumu. Zależy nam również, aby uczestnicy sięgnęli do literatury oraz źródeł historycznych (jeśli takowe istnieją).

Hasło: „Co uważasz za skarb architektury regionu kujawsko-pomorskiego” jest propozycją do ukazania materialnego dziedzictwa związanego z naszym regionem. Nierzadko wiekowe budynki rozsiane po miastach, miejscowościach i wsiach są źródłem  historii i anegdot przekazywanych przez byłych i obecnych mieszkańców tych osiedli. Każdy obiekt może kryć w sobie ciekawą historię, którą warto odkryć i opisać. Niemal w każdej miejscowości znajdują się budynki, które mogą pretendować do miana lokalnego „skarbu architektury”. Dlatego żaden z potencjalnych uczestników konkursu nie powinien mieć trudności ze znalezieniem tematu, którym chciałby się zająć.

Na Prace konkursowe czekamy do 29 kwietnia 2022 roku. Wystarczy je przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2022”. Praca musi składać się z: karty tytułowej, tekstu oraz fotografii. Wyniki konkursu ogłosimy 10 czerwca 2022 roku podczas finału w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy. Uwaga: Dla Laureatów przewidujemy nagrody finansowe i rzeczowe, a trzy najlepsze prace chcemy opublikować!

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, pobierz regulamin: Zabytki Naszego Regionu Regulamin 2022

12. Triennale Małych Form Malarskich

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza do udziału w  konkursie 12. Triennale Małych Form Malarskich. Przedmiotem konkursu są prace malarskie wykonane w dowolnej stylistyce i technice malarskiej o maksymalnej powierzchni 600 cm2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i dowodem uiszczenia opłaty konkursowej w wysokości 60 zł należy wysyłać w terminie 15.04–10.06.2022 na adres:

Galeria Sztuki Wozownia
ul. Rabiańska 20
87-100 Toruń

z dopiskiem „12. TMFM”

Nagrody regulaminowe:
I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 4000 zł
III nagroda – 3000 zł

Nagroda Specjalna Rektora UMK i Galerii Sztuki Wozownia dla najlepszej pracy studenckiej (nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł oraz organizacja indywidualnej wystawy przez Galerię Sztuki Wozownia)

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres e-mail: wystawy@wozownia.pl, w temacie wiadomości wpisując: „12. TMFM”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA i REGULAMIN KONKURSU do pobrania na www organizatora.

Kryminalny Debiut Roku 2021

W listopadzie w Toruniu zostanie wręczona Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021. Autor wyróżnionej powieści otrzyma 25 tys. złotych i pamiątkową statuetkę, której autorem jest Sebastian Mikołajczak. To pierwsza w Polsce nagroda literacka honorująca twórców debiutujących w literaturze gatunkowej. Jej przyznanie poprzedzi szereg wydarzeń promujących twórczość krajowych “kryminalistów”. Będą to spotkania autorskie, warsztaty literackie, panele dyskusyjne.  Nagroda ma charakter ogólnopolski i cykliczny – zostanie przyznana również w następnych latach. Jej fundatorem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czteroosobowe jury wybierze zwycięską powieść spośród książek nadesłanych przez wydawnictwa. W skład kapituły wchodzą:

 • RYSZARD ĆWIRLEJ – PRZEWODNICZĄCY JURY
  Jest dziennikarzem, pisarzem i wykładowcą. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1996 – 1997 pracował jako reporter w TVP Katowice, w latach 1997-2010 w poznańskim oddziale TVP, gdzie m.in. był szefem redakcji „Teleskopu” i wydawcą ogólnopolskiego programu reporterskiego „Telekurier”. W roku 2010 został członkiem zarządu do spraw programowych poznańskiego Radia Merkury. Odszedł z radia w 2015 roku. Jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przede wszystkim jednak jest znany jako pisarz – autor powieści kryminalnych, twórca nowego gatunku literackiego – powieści neomilicyjnej. Opublikował trzy powieściowe cykle kryminalne o poznańskich szkiełkach: Cykl PRL-owski „milicyjny” i przedwojenny „policyjny” oraz współczesny. Dwukrotny zdobywca Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru, a także Kryminalnej Piły i Złotego Pocisku.
 • AGATA KOSS-DYBAŁA – CZŁONKINI JURY
  Dziennikarka od 25 lat związana z Radiem Lublin, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Radia Lublin. Pracowała w Redakcji Publicystyki Kulturalnej, specjalizując się w audycjach literackich i społecznych. Nagrywała m.in. Wisławę Szymborską, Czesława Miłosza i Olgę Tokarczuk. Teraz pisze i reżyseruje słuchowiska. Pełni funkcję kierownika Biura Promocji i Projektów; odpowiada m.in. za koncerty i płyty radiowe. Jest inicjatorką i koordynatorem wielu projektów szkoleniowych i promocyjnych finansowanych przez EFS, NBP i Miasto Lublin. Pomysłodawczyni dwóch festiwali literackich: Kryminalnych czwartków w Lublinie i Festiwalu reportażu w Lublinie. Laureatka Nagród Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Prezydenta Lublina.
 • KATARZYNA PUZYŃSKA – CZŁONKINI JURY
  Z wykształcenia psycholog. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii. Teraz całkowicie skupiła się na swojej największej pasji, czyli pisaniu. W wolnych chwilach biega (jak sama mówi: od biegania jest pozytywnie uzależniona) i zajmuje się swoim czworonożnym stadem – psami i końmi. Uwielbia Skandynawię i Hiszpanię. Kocha muzykę rockową, zwłaszcza punk i metal. Mówi się, że jest najbardziej wytatuowaną polską pisarką. Od lat jest weganką i stanowi to bardzo ważną część jej ideologii życiowej. Jest autorką kryminałów, powieści fantasy oraz książek non-fiction. Lipowska saga to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym i obyczajowym. Prawa do publikacji kryminalnych powieści Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów. Co roku wielbiciele Lipowa spotykają się na Zlotach, gdzie książki Puzyńskiej można przeżyć na żywo! Gmina Zbiczno (gdzie rozgrywa się duża część akcji powieści) przygotowała Ścieżkę Śladami Powieści Puzyńskiej. Można więc zwiedzić miejsca z książek również samodzielnie. „Chąśba” to dopiero pierwsza książka fantasy Puzyńskiej – choć kocha ten gatunek całym sercem. Powieść ta dotyka tematyki starosłowiańskiej, ale nawet w takiej scenerii nie obyło się bez zagadki kryminalnej. Z kolei reportaże Puzyńskiej – „Policjanci. Ulica”, „Policjanci. Bez munduru” i „Policjanci. W boju” przedstawiają służbę funkcjonariuszy Policji od zupełnie innej strony, niż miało to dotychczas miejsce w literaturze. Puzyńska występowała również w programie telewizyjnym „Opowiem Ci o Zbrodni” w charakterze prowadzącej. Z okazji jubileuszu stulecia Polskiej Policji za książki „Policjanci. Ulica” i „Policjanci. Bez munduru” otrzymała od Komendanta Głównego nagrodę w kategorii „Policja w literaturze”.
 • RAFAŁ MOCZKODAN – SEKRETARZ JURY
  Nauczyciel akademicki, literaturoznawca, szkoleniowiec. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tam również uzyskał stopień doktora i następnie doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa (rozprawa poświęcona emigracyjnej krytyce literackiej). Zajmuje się kreatywnością, krytyką literacką oraz zastosowaniem narzędzi ICT w praktyce polonistycznej i copywriterskiej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu kreatywności i innowacyjności, pisania tekstów użytkowych i contentu internetowego, krytyki literackiej. Jest czynnym krytykiem literackim, opublikował m.in. zbiór „Mistrz w czapce czeladnika i inne recenzje” (Toruń 2018).

Autorem statuetki jest Sebastian Mikołajczak. Rzeźbiarz-medalier, ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom ze Specjalizacji Rzeźba oraz stopień doktora habilitowanego nauk artystycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku profesora na macierzystej uczelni. Głównym obszarem twórczości jest medalierstwo i projektowanie monet. Realizuje prace dla Narodowego Banku Polskiego i Mennicy Polskiej oraz emitentów zagranicznych: banków, mennic. Członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Medalierskiej (FIDEM), Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej oraz Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte” w Toruniu. Swoją twórczość prezentował na 7 wystawach indywidualnych, 34 ogólnopolskich i 135 zagranicznych. Jego prace znajdują się w polskich i zagranicznych zbiorach muzealnych. Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień.

Zgodnie z Regulaminem wydawnictwo może zgłosić nie więcej niż 5 powieści. Ma na to czas od 1 lutego do 16 maja 2022 r. Lista zgłoszonych książek zostanie opublikowana na stronie internetowej Książnicy Kopernikańskiej: www.ksiaznica.torun.pl

Tytuły nominowanych powieści poznamy najpóźniej do 9 listopada 2022 r. Spośród nich jury wybierze książkę, która zostanie uhonorowana Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021.  Wręczenie nagrody odbędzie się 26 listopada 2022 r. w Toruniu.

Więcej informacji w Regulaminie Nagrody za Kryminalny Debiut Roku 2021 (plik .pdf)

Organizatorzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu we współpracy z Fundacją Kult Kultury. Partner: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patroni: Legimi.plBooklips.plPocisk. Magazyn Literacko-KryminalnyZbrodnia w BiblioteceMaszyna do PisaniaKultura w ZasięguRadio GraTylko Toruń.